Пръскат срещу кърлежи в Кайлъка

Обработка срещу кърлежи ще бъде извършена в парк „Кайлъка”. Тя ще се проведе на 10 април, понеделник, между 7.00 и 10.00 часа, съгласно сключен договор между Областна администрация – Плевен и „Дезина” ЕООД – Плевен. Подлежащите на наземно третиране терени са около 60 дка, преимуществено ще бъдат третирани площите около пешеходната зона в началото и централната част на „Кайлъка”. Обработката се извършва с препарат/продукт „Бандит 10 ЕВ”.