Модерно училище по акушерство и гинекология предстои в МУ-Плевен

Асоциацията на студентите медици в България – клон Плевен (АСМБ-Плевен), съвместно със Студентски Съвет при Медицински Университет – Плевен, под патронажа на Ректора проф. д-р Славчо Томов, организират четвъртото Модерно училище по акушерство и гинекология на 22-23 април 2017 г. в Телекомуникационен ендоскопски център. Младежкият научен форум ще стартира на 22 април, събота, в зала „Амброаз Паре“ от 10.00 ч с две пленарни лекции на проф. д-р Славчо Томов и чл.-кор. проф. д-р Григор Горчев.

Регистрираните участниците в научното събитие са общо 76 студенти и специализанти от цялата страна. Основните теми на форума са профилактиката, диагностиката, методите на лечение на заболявания на женската полова система и млечната жлеза, бременност и съпътстващите възможни усложнения, фетална хирургия, както и мултидисциплинарните подходи за свързаните с тях проблеми. Чрез участието си студентите, специализантите, докторантите и младите лекари ще обогатят не само теоретичните си знания, но и практическите си умения на бъдещите лекари – специалисти.

Събитието тази година ще протече в две основни направления: теоретично с лекции от водещи специалисти от цялата страна на актуални за акушеро-гинекологичната практика теми и практическо, включващо 4 „работилници“. Практическите сесии са пряко свързани с изграждане на базисни умения в специалността – демонстрация на клиничен случай на 3D масата за виртуални дисекции, механизми на раждане (водене на нормално раждане на макет), кардио-пулмонална ресусцитация при новородено, шевове в акушерската практика, симулационна операция с ендотренажор на лапароскоп.

%d bloggers like this: