Идеята за граждански съвети в образованието тръгва от Плевен

Граждански съвет за осъществяване на контрол и координация на институциите в областта на образованието, както и за иницииране на промени в законодателството, ще бъде създаден в Плевен по идея на Учителския синдикат към КТ „Подкрепа” в града. Това съобщи днес пред журналисти Любомир Паскулов, регионален председател на Синдикат „Образование” към КТ „Подкрепа” – Плевен.
Гражданското общество трябва активно да се включи в образователните процеси, тъй като се наблюдава постоянен спад на нивото на обучение, което не отговаря на международните стандарти, коментира Паскулов. Целта е идеята за гражданските съвети да покрие и други области в страната и да достигне национално ниво. Така ще станат възможни промените в законовата и подзаконовата нормативна база на тези текстове, които са показали недостатъци при прилагането им. Гражданският съвет трябва да коригира също взаимодействията с институции, които в момента не подпомагат образованието, обясни Паскулов. Според него се налагат промени в стандартите за реализация на Закона за предучилищното и училищното образование, финансирането за реализацията на тези стандарти и квалификацията и преквалификацията на учителите във връзка с новите изисквания.
В Гражданските съвети ще участват представители на родителите с добро образование. Ще се търси помощта на учители и директори, както и на експерти в областта на образованието. Синдикатите няма да се включат в Гражданския съвет, те ще участват в създаването му и ще подпомагат дейността му, обясни Паскулов. Според него, в Плевен Гражданският съвет може да бъде учреден до края на май.