film izle

Астропарти Байкал 2017 се провежда днес и утре

На 12 и 13 май 2017 г. ще се проведе 13-ото Астропарти „Байкал“ 2017 г. Програмата включва дейности с ученици и учители, които провокират любов към науката физика и астрономия. За седми път бе включено в Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците на Министерство на образованието и науката за учебната 2016/2017 г.

Организатори са Министерство на образованието и науката, Национален дворец на децата, Регионално управление на образованието – Плевен, Община Долна Митрополия и Общински център за извънучилищни дейности и занимания по интереси – с. Байкал /ОЦИДЗИ/.

Партньори: Съюз на астрономите в България, Софийски университет – Физически факултет, катедра Астрономия, Институт по математика при БАН, Астрономическа асоциация – София/ААС/, НАОП “Николай Коперник” – Варна. Международни партньори – Международен астрономически съюз/IAU/-офис на астрономия за развитие, Европейска асоциация за астрономическо образование /ЕААЕ/, GTTP – Galileo Teachers Training Program, , Европейска училищна мрежа EUN (European School Net) – SCIENTIX, UNAWE – UNIVERSE AWARENESS (Информираност за Вселената), SPACE AWARENESS (Информираност за Космоса).

Участници са ученици и учители по физика, любители астрономи от България.

Цели:

  • да популяризира и разпространи сред учениците знанията и постиженията на астрономията;
  • да създаде и развие интереса към любителската астрономия, наблюденията и заниманията по астрономия;
  • да усвоят умения за практическо приложение на физичните знания при обясняване на непознати явления, провеждане и планиране на опити и експерименти.

Главна тема на Астропарти Байкал 2017: “В класната стая и извън нея с проекта SPACE AWARENESS (Информираност за Космоса)”. Ще бъде организирана специална GTTP сесия /Workshop/ за учителите и връчване на сертификат “Галилео учител”.

Програмата на събитието е публикувана на сайта на РУО – Плевен.

Всички публикации

"Bg Север" - Новини на часа. Информационен сайт, новини от Плевен и региона, анализи, коментари, рубрики, информация