Светилата в българската хирургия се събраха в Плевен на Национална конференция с международно участие

Областният управител на Плевен Мирослав Петров приветства участниците и организаторите на Националната конференция по хирургия с международно участие на тема „Усложнения на конвенционалната, лапароскопската и роботизираната хирургия. Съдебно медицинска експертиза при хирургични случаи”.

„Чест е, че плевенският Медицински университет отново събира едни от най-добрите специалисти в областта на хирургията както у нас, така и в чужбина. Форуми като настоящия създават благотворна среда за дискутиране на важни теми в областта на хирургията, а възможността за споделяне на опит и постижения, вярвам, е високо оценена от всеки от участниците в Националната конференция”, каза областният управител Мирослав Михайлов, пожелавайки успех на форума.

Висока оценка на организаторите и подбраната тема на конференцията даде и председателят на БЛС д-р Венцислав Грозев. „Благодаря, че се организира такава конференция, която повдига авторитета не само на хирургическата гилдия, а на цялата лекарска гилдия част от БЛС”, каза той.

Председателят на Българското хирургично дружество проф. Георги Тодоров отбеляза, че избраната тематика е изключително важна и покрива съвременните тенденции в хирургична наука. „С единствената цел да избегнем усложненията и да намалим тяхната честота, ние ги обсъждаме”, посочи проф. Тодоров.

„Обсъждайки каква тема да обедини интересите на колегите от хирургичната гилдия на Националната конференция, установихме, че от 10 години не е правен форум на подобна тематика. Отчетохме, че хирургията не е направила стъпки, не е направила скок. Тя направо е преминала в бъдещето с възможностите и развитието на роботизираната хирургия и телехирургията”, каза проф. Димитър Стойков, председател на организационния комитет на Националната конференция. „Предвидените сесии и доклади в програмата създават сериозни предпоставки конференцията да се превърне в значим научен форум”, обобщи проф. Стойков.

В качеството си на домакин на събитието ректорът на МУ – Плевен проф. Славчо Томов даде символично начало на Националната конференция по хирургия с международно участие. „Цялата академична общност е горда, че след толкова години в Плевен се събра елита на българската хирургия. Ако преди 10 години иновациите в медицината навлизаха с 12-14 години закъснение. Сега в България иновациите в медицината в определени области навлизат или 1-2 години след като те вече са факт във водещи области или в някои сфери България е иноватор в някои направления”, каза проф. Томов. Той пожела успех на форума и ползотворни резултати от неговото провеждане.

Показателен факт за интереса към Националната конференция по хирургия в Плевен са подадените над 77 доклада с повече от 175 автори.

%d bloggers like this: