Защитата от градушки и поддръжката на речните корита обсъдиха институциите

Механизмите за работа във връзка със защитата на земеделските площи от градушките и поддръжката на речните корита обсъдиха днес на работна среща в областният управител на Плевен Мирослав Петров и директорите на Басейнова Дирекция  – Петър Димитров, ОД „Държавен фонд земеделие” – Цветомир Генчев и РД „Борба с градушките” – Цвятко  Господинов.

Областният управител на Плевен Мирослав Петров отдаде голямо значение на превантивните мерки за недопускане на бедствени ситуации на територията на Област Плевен. С оглед осигуряването на проходимост на реките и поддръжката на речните корита господин Петров се ангажира да провери  в Междуведомствената комисия докъде е стигнала инициативата, предвиждаща възможност за финансиране на такива превантивни мероприятия. Областният управител Мирослав Петров изрази увереност, че активната комуникация между институциите и споделянето на добри идеи и работещи практики, може да доведе до практически приложими решения и ефективни резултати на превенцията.

„Защитата на земеделските посеви от градушки е в ход”, увери на срещата Цвятко Господинов – директор на РД „Борба с градушките”. По думите му дирекцията разполага с добра материална обезпеченост  що се касае до противоградова техника и ракети. Автоматизираната мрежа от радари дава в реално време радарна картина на облаците, интензитет и количество на валежите, посока и скорост на вятъра и т.н. Тази информация е полезна както за нуждите на градозащитата и за предупреждение за бури и наводнения служи, така и за селскостопанските производители.

%d bloggers like this: