Няма язовири в критично състояние на територията на област Плевен

Състоянието на язовирите на територията на областта обсъдиха днес областният управител Мирослав Петров и представители на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. На срещата стана ясно, че язовири в критично състояние в момента в Плевенско няма.

Мирослав Петров прие в кабинета си представители на Държавната агенция. Тема на разговорите бе състоянието на язовирите на територията на област Плевен и предприетите от страна на областна администрация мерки за контрол на дейностите по тяхната безопасност за населението.

Очаквано въпросът с лошото състояние на яз. Николаево V, който от години вдига на крак местна и държавна власт при всеки по-проливен и продължителен валеж, бе сред водните обекти, на които бе обърнато по-сериозно внимание.

„Язовир Николаево V е общинска собственост и проблемът с него стои на дневен ред от доста години. За да се обезопаси, трябва да бъдат предприети сериозни мерки, които ние сме разписали в предписание до кмета на Плевен. Срокът за изпълнението на предписанието е 10 октомври. Трябва да се има предвид, че генералното решение на този проблем би ангажирало доста голям финансов ресурс”, каза областният управител Мирослав Петров.

Той увери представителите на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, че Областна администрация следи за безопасността на язовирите на територията на Област Плевен и такива в критично състояние няма. „Разбира се, когато е необходимо, издаваме съответните предписания до собствениците на водоемите, за да се поддържат в изправност водните съоръжения. Два пъти годишно комисия от експерти извършва проверки на състоянието на язовирите на територията на област Плевен именно с цел превенция”, отбеляза Петров. Като конкретен пример за скорошно предприети мерки областният управител Мирослав Петров посочи намесата на водолази при отпушване на частично затлачена от пороя изпускателна тръба на яз. Каменец. Той насърчи проявената грижа и отговорност от кмета на община Пордим, с чийто финансов ресурс са извършени съответните мероприятия.

От страна на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор бе изразено мнение, че между местната и държавната власт в област Плевен се поддържа добър контакт и е налице активност и загриженост за безопасността на водоемите. В хода на срещата бяха дадени полезни препоръки и съвети по дискутираните теми.

%d bloggers like this: