Девет пълни шестици на редовния изпит по химия за „Медицина“ и „Фармация“ в МУ-Плевен

Днес излиза първо класиране за двете магистърски специалности

Днес излиза първо класиране на кандидат-студентите за „Медицина“ и „Фармация“ в Медицински университет – Плевен (МУ-Плевен). Новоприетите първокурсници ще имат три дати за записване във висшето училище – 19, 20 и 21 юли. Неприетите кандидати участват автоматично до трето класиране по низходящ ред на бала. След трето класиране попълването на свободните места става след задължително подаване на заявление по образец, пуснато по електронен път.

Общо 816 кандидат-студенти се състезават за 133 места, държавна поръчка, редовно обучение, по специалностите „Медицина” и „Фармация“, което прави средно малко повече от 6 кандидати, борещи се за едно място. От утре на сайта на висшето училище ще бъде публикуван график на класиранията и сроковете за записване на новоприетите студенти.

От вчера кандидатите вече проверяват онлайн и на място в Ректората оценките си от редовния конкурсен изпит по химия. За първа година отличните оценки по химия са повече отколкото по биология – на предварителната сесия отличните оценки по химия са 12% срещу 9% по биология, а на редовната сесия по химия 10% от кандидатите са с оценка над 5.50 срещу 2% по биология. На редовния изпит по биология няма пълни шестици, докато по химия 9 кандидати са получили оценка отличен 6.00.

На редовния изпит по химия най-висок е процентът на кандидатите с оценка много добър – 37 %, следвани от добрите оценки – 34 %. Тази година 48 кандидати са получили двойки по химия на редовната сесия (8 %) и още 66 са със слаби оценки от предварителния изпит, а тези с оценка среден са 66 (11 %).

Към 30 юни 2017 г. за бакалавърските специалности след завършено средно образование документи са подали 362 кандидати. Общият брой места за прием по държавна поръчка за 9-те бакалавърски специалности на висшето училище тази година е 210. След като са се запознали с резултатите си по биология и химия за магистърските специалности „Медицина“ и „Фармация“, както и с мястото си на първо класиране, кандидатите имат още един шанс за прием. Зрелостниците имат втора възможност да подадат документи за кандидатстване и класиране за бакалавърските специалности – от 19 до 22 юли 2017 г. Тестът по биология за тези кандидати е на 27 юли. Те могат да участват в класирането с оценката си от предварителния или редовния изпит, само с оценка от матура по биология или с друг зрелостен изпит по избор.

 

%d bloggers like this: