Необходима ли е застраховка при кредит?

Вие сте решили да изтеглите кредит. При подписването на договора ви предлагат да сключите и застраховка. Това може да е добре за вас и семейството ви, защото по този начин, ако не що ви се случи, то тогава застрахователя поема задължението вместо вас. Но подписването на такъв договор крие и някои уловки. Вижте кои са те:
1. Определен застраховател
Сключвате договор с банката и тя ви предлага застраховка „Имот“ или „Живот“. Вие се съгласявате и подписвате декларация, че се застраховате, но реално нямате достъп до застрахователя и договора с него.
2. Общи условия
В общите условия се включват задълженията на застрахователя, ако нещо ви се случи. Но също така са включени и изключения, които не се поемат от застраховката. Много често се случва да сте се съгласили и на тях при подписването.
3.  Прекратяване на договор
Напълно възможно е да не бъдете осведомени. Нещо повече, ако вашата застраховка е бонус към кредита ви, то тогава изобщо не можете да разчитате на нея. И реално вие си мислите, че сте застраховани.  Правилото гласи, че дори и банката да прекрати договора си със застрахователя, то тогава вие пак продължавате да бъдете застраховани. Затова, ако ви се предложи такъв бонус, то го откажете и го поискайте друга застрахователна полица.
4.  Закъснеете
Ако закъснеете с плащанията си с повече над 30 дни, вие не сте осигурен. Възможно е застраховката ви да се възстанови, след като платите таксите си, но в периода, в който не сте плащали, вие не сте осигурявани.
6. Безработица
Дори и да се застраховате срещу безработица, това не означава, че ако напуснете или сте дисциплинарно уволнен, застрахователят ще ви плаща заема. Също така, трябва да се регистрирате и в бюрото по труда.
7.  Изключване и изчакване
И в двата периода не получавате нищо.  В единия можете 3 месеца да не сте застрахован.  Във втория случай вие можете 2 месеца да чакате да ви се възвърне застраховката и дори да изпаднете в някаква трудност, няма да получите нищо.  Едва, ако след тези два месеца пак сте в същото затруднение, то тогава ще ви се възстанови застраховката.
8. Срокове
Следете срока и го напомнете на застрахователя. Подгответе и всички документи, тъй като те отнемат време.
9. Ипотека
При ипотечните кредити застраховката покрива пожар, наводнение или друго бедствие.

Източник: www.doe.bg/krediti