film izle

Приеха нова Наредба №17 за местните такси и цени на услуги в община Плевен

Текст на нова Наредба №17 беше приета с гласовете на 29 от общинските съветници в Плевен на последното им заседание. Наредбата, която е най-обемната от всички общински нормативни документи, касае определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Плевен. При представянето на предложението вносителят му – кметът Георг Спартански, обясни, че нови цени не се предлагат, вписани са нови видове услуги, каквито до момента не е имало. Всички текстове са систематизирани, а термините са приведени в съответствие с промените в законодателството.  Актуализирани са наименованията на техническите услуги, като стойностите им се запазват. Друга причина за изработването на нов текст на Наредбата е привеждането в съответствие на предоставяните от Община Плевен услуги с тези, изброени в Регистъра на услугите в Интегрираната информационна система на държавната администрация.

Всички публикации

"Bg Север" - Новини на часа. Информационен сайт, новини от Плевен и региона, анализи, коментари, рубрики, информация