film izle

Двама преподаватели от ПГПЧЕ ще участват в националната конференция за насърчаване на четенето

В ролята си на Национална агенция по Програмата „Еразъм+”, на Национално звено за координация по дейност eTwinning, Национален Еврогайдънс център и Национален Европас център, ЦРЧР обяви конкурс на тема „Помогни ми да прочета“ за участие в Шестата национална конференция „Насърчаване на четенето” в контекста на актуалната през настоящата 2017 година тема Inclusion на европейско ниво, както и темата за приобщаващото образование на национално ниво.

От Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици – гр. Плевен спечелили участие в конкурса са: Грета Димова – зам.-директор по учебната дейност с презентация на тема: „Доброволци от Езикова гимназия – Плевен вдъхват живот на Регионална библиотека „Христо Смирненски” в града” и Силвия Стоянова – старши учител по география и икономика с „Нова възможност за старата библиотека”.

Националната конференция ще се проведе от 27 до 30 септември в град Хисаря, обл. Пловдив. На това събитие ще се говори, обсъди и обменят добри практики осъществени или създадени по пътя към писаното слово: жестове на помощ и внимание; обучителни и подпомагащи програми; инициативи, подкрепящи четенето; идеи, заслужаващи да бъдат споделени; хора, за които темата е значима и които са я засегнали по един или друг начин в работата си, обвързана с културата и образованието, или по проекти от Програма „Еразъм+”, Програма „Учене през целия живот”, дейностите eTwinning, Европас, Еврогайдънс.

Всички публикации

"Bg Север" - Новини на часа. Информационен сайт, новини от Плевен и региона, анализи, коментари, рубрики, информация