film izle

Обучение по eTwinning се проведе в ПГПЧЕ

На 12 септември 2017 година в град Плевен, в Центъра за неформално и електронно учене на Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици (ПГПЧЕ) се проведе обучение по eTwinning. В него взеха участие 29 учители и заместник-директори от Плевен. Обучението бе предназначено за педагози в различни степени на образованието – от предучилищна до гимназиална училищна степен, без опит в дейността. Организацията на събитието беше извършена съвместно с Националното звено за координация по eTwinning към Центъра за развитие на човешките ресурси, РУО – Плевен, eTwinning посланика – Теодора Вълова, г-жа Грета Димова, заместник-директор на ПГПЧЕ, и националните посланици – г-жа Ирена Райкова и г-жа Светлана Върбанова.


Тема на обучението бе „eTwinning в новата европейска образователна програма „Еразъм+” Нови инициативи и възможности за професионална квалификация на педагозите. Събитието бе структурирано в 4 модула и включваше няколко практически части: Регистрация, Профил и търсене на партньори; Демонстрация на секция Събития в еTwinning Live. Изключителен интерес предизвика онлайн включването на посланиците – г-жа Ирена Райкова (на запис) и г-жа Светлана Върбанова.

Участниците изградиха знания относно различните секции в портала Twinning, създадоха на умения за работа с инструментите на Twinning, формираха компетентности за използване представените дигитални инструменти: QR code, Kahoot, Padlet, QuiverVision. Обучението премина в приятна обстановка и при много голяма активност на участващите педагози.

 

Всички публикации

"Bg Север" - Новини на часа. Информационен сайт, новини от Плевен и региона, анализи, коментари, рубрики, информация