film izle

Пореден повод за гордост за Езиковата в Плевен

Традиция за Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици (ПГПЧЕ) е да печели и работи по международни проекти към Европейската програма за образование, обучение, младеж и спорт Еразъм +.
И тази година екип от преподаватели от ПГПЧЕ – Плевен спечели проект на тема: „Климатичните промени – отговорност, ангажираност, доброволческа дейност на младите хора. Обмен на добри практики ” с партньори от Румъния, Гърция, Полша, Италия, Португалия, Испания, договорът за дейността на който, вече е подписан между ЦРЧР и директорът на ПГПЧЕ – Плевен. Работният език на проекта е френски език.
Целта на проекта е: да се установи как хората влияят на климата и температурата на земята, как огромни количества парникови газове се добавят към тези, които се отделят по естествен път в атмосферата, засилвайки парниковия ефект и глобалното затопляне. Вече сме свидетели на екстремни метеорологични явления като ураганен вятър или проливни дъждове. В бъдеще се очаква температурите да се повишат с 6 градуса, което да доведе до до изчезване на горите и биоразнообразието и до засилването на екстремните явления.
Все пак промените не са необратими. Необходимо е предприемането на сериозни стъпки в тази посока и то в продължение на десетилетия, за да не се стига до значителни климатични промени.
Какви мерки ще се предприемат, какви дейности ще бъдат развити, как ще се противостои на този глобален в световен мащаб проблем – предстои да бъде обсъдено на предстоящите международни срещи между ученическите и преподавателските екипи на страните-партньори по проекта.
В края на месец октомври 2017 г. координаторът на проекта – г-жа Грета Димова и авторът на проекта – г-жа Таня Илиева ще вземат участие в първата международна среща на екипите от страните-партньори по проекта в Понта Делгада, Португалия.

Всички публикации

"Bg Север" - Новини на часа. Информационен сайт, новини от Плевен и региона, анализи, коментари, рубрики, информация