Състоянието на язовир “Николаево 5“ е непроменено, установи проверка

Кметът Спартански е информирал областния управител, че пари за ремонтни дейности по водния обект ще се планират в общинския бюджет за 2018 г.

Областният управител Мирослав Петров, заместник-областният управител д-р Красимир Трифонов и арх. Трифон Иванов – директор на Дирекция „АКРРДС“ в Областна администрация Плевен направиха оглед на състоянието, в което се намират язовирите „Николаево 5“ и „Кайлъка“.
„С оглед критичната ситуация, която се създаде с опасността от скъсване на стената на яз. „Николаево 5“ при поройните дъждове през юли 2017 г. и отговорността, която местната и държавната власт носят за осигуряване безопасността на хората, заедно с моите колеги предприехме тази проверка на състоянието на язовира. Тук е важно да отбележа, че 15 октомври бе крайният срок за изпълнение на разписаните към Община Плевен предписания за осъществяване на безопасна техническа експлоатация на яз. „Николаево 5“. Мерките са определени след проверка на ГД „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“ при Държавна агенция за метрологичен и технически надзор“, каза областният управител Мирослав Петров. Той допълни, че при проверката не са установени проведени ремонтни дейности по водния обект. За това на 12.10.2017 г. кметът на Плевен Георг Спартански официално уведомява областния управител. Той информира, че поради липса на средства за изпълнение на дадените от ГД „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“ предписания за безопасна техническа експлоатация на яз.“Николаево 5“, необходимите финансови средства ще се планират в бюджета на Община Плевен за 2018 година.

This slideshow requires JavaScript.

%d bloggers like this: