film izle
14 ноември 2017, 7:29 няма коментари

В Световния ден за борба с диабета – за хроничното заболяване като социално бреме

Клиниката по ендокринология при УМБАЛ „Д-р Георги Странски” – Плевен организира Дни на открити врати „Профилактиката има ключово значение”

На 14 ноември се отбелязва Световният ден за борба с диабета. Това е рождената дата на откривателя на инсулина Фредерик Бантинг. Д-р Бантинг инжектира за първи път инсулин през януари 1922 г. на 14-годишен юноша, умиращ от диабет, и така спасява живота му.

„Криминале“, Веселин Плачков и сини балони на площада в Плевен за Световния ден за борба с диабета

По повод Световния ден за борбата с диабета – 14 ноември, Клиниката по ендокринология при УМБАЛ „Д-р Георги Странски”, с началник доц. д-р Катя Тодорова, за шести пореден път организира „Дни на открити врати”.
Кампанията се осъществява с подкрепата на Изпълнителния директор на УМБАЛ „Д-р Георги Странски” – Плевен и Асоциация „Диабет“ – Плевен.
В рамките на инициативата в три поредни дни – 9, 10, 13 ноември 2017 г., в Клиниката по ендокринология се проведоха безплатни измервания на кръвна захар, гликиран хемоглобин, холестерол и триглицериди, телесно тегло и обиколка на талията на болните със захарен диабет и бяха осъществени индивидуални консултации на пациентите с лош метаболитен контрол за нормализиране на кръвната захар, проведени от лекар в клиниката.
Изследвани бяха общо 32 пациенти със захарен диабет (ЗД) тип 1 и тип 2, които са на лечение с инсулин. Резултатите показаха, че 70% от изследваните пациенти имат лош метаболитен контрол. Този резултат е критичен и въпреки че изследваната бройка е малка и не е репрезентативна, тя е отражение на състоянието на медицинските и здравни грижи към лицата със ЗД. Това е най-лошият резултат в сравнение с резултатите от кампанията в предходните пет години.

Какво медицинско и социално значение имат тези резултати

Те показват, че тези пациенти с декомпенсиран диабет имат:

 • повишен риск от възникване на остри или хронични усложнения на диабета.
 • повишен риск от появата на остри сърдечно-съдови инциденти, като инсулт, инфаркт и др.
 • в риск най-често са лицата, които са в трудоспособна възраст

Всичко това определя съществената социална значимост на заболяването „диабет” като социално бреме, което генерира здравни разходи за обществото, породени от лечение на самото заболяване, от лечение на неговите усложнения, от загуба на трудоспособност, от повишена инвалидизация, от чести хоспитализации и изразходва здравен ресурс поради многочисленността на пациентите.

Лечението на декомпенсирания диабет натоварва семейния бюджет поради изразходване на средства за лечение на диабета и неговите усложнения и създава допълнителни разходи, породени от влошеното качество на живота.

Какви биха били последиците за тези пациенти:

 • 15 години по-малка очаквана продължителност на живота
 • ранна и преждевременна смърт

Какво може да се направи:

 • По-добро лечение, съобразено с индивидуалните нужди на пациента, с преминаване към лечение с нови по-иновативни инсулини, които едновременно намаляват риска от поява на хипогликемии и поддържат нормално телесното тегло.
 • По-чест контрол на заболяването, самоконтрол, обучение и по-голяма лична ангажираност на пациента и неговите близки към лечение на диабета.
 • Пациентите трябва да потърсят помощ при високо-квалифицирани специалисти и здравни заведения, където всичко това е възможно. За момента, Клиниката по ендокринология към УМБАЛ „Д-р Г. Странски” е водеща в това отношение за района на Северозападна и Централна Северна България и в нея работят високо квалифицирани лекъри, с висок човешки и професионален морал.

И тази година, в рамките на кампанията беше организирана профилактична кампания за измерване на кръвна захар и гликиран хемоглобин на лица без диабет. Мотото на инициативата е „Профилактиката има ключово значение”. Усилията и вниманието на персонала на Клиниката по ендокринология и тази година бяха насочени към ранна и своевременна диагностика на лицата, застрашени от развитие на захарен диабет. Специално внимание отделихме на лицата с висок риск за възникване на диабет или такива с известни преддиабетни състояния, както и родственици по първа и втора линия с диабет, лица над 45 години, жени с диагностициран през бременността гестационен диабет или жени, родили деца с тегло над 4500 грама.

Основание да фокусираме вниманието си към лицата с повишен риск от диабет е, че при една добре организирана профилактика и ранно обхващане на преддиабетното състояние може да предотврати в около 55-58% прехода на лицата с преддиабет към развитие на диабет или за настъпване на неговите усложнения. Тези лица ще бъдат насочени в Клиниката по ендокринология за безплатно провеждане на скринингови тестове и прецизно уточняване на здравословното им състояние.

На 14 ноември от 8 до 13 ч. в Ендокринологичния кабинет на ДКБ към УМБАЛ „Д-р Г. Странски” ще се проведе кампания за измерване на нивото на кръвната захар на хоспитализираните в болницата пациенти със ЗД, които са приети за лечение на друго заболяване и са в други клиники. Те ще бъдат обучени и консултирани от наш лекар по отношение на най-правилното им лечение.

На 14 ноември 2017 г. се организира лекционен курс на обучение на медицински сестри и специалисти по здравни грижи на тема” Поведение при спешни състояния на пациенти със ЗД”. Лекцията ще бъде изнесена от старша мед. сестра Катя Хинкова, зала 6 на УМБАЛ „Д-р Г. Странски” от 13 ч.

Мероприятията ще бъдат проведени под символа на Синия кръг на надеждата „Заедно срещу диабета”, съвместно с представителите на Плевенската пациентска организация, която е член на Българската Асоциация Диабет и ще завършат с хепънинг на площада, който ще бъде открит на 15.11.2017г. от 11 ч. Тогава ще бъдат оповестени по-точните данни от измерването на всички изследвани показатели.

Целта на инициатива е да допринесе за повишаване на качеството на лечение на диабетно болните и своевременно да бъдат диагностицирани и отстранени факторите, които водят до диабетни усложнения и свързаната с тях съпътстваща сърдечно-съдова заболеваемост.

Всяка медицинска дейност, водеща до понижение на тези фактори, е важна стратегия за ограничаване на диабетните усложнения. Чрез тази активност ще се заздрави връзката между лекар и пациент – важен момент в постигането на взаимна удовлетвореност от съвместните действия в полза на хората с диабет.

Актуални статистически данни за България

 • 316 000 човека са с поставена диагноза диабет.
 • 204 000 човека имат диабет, но не знаят за това и следователно не вземат необходимите мерки.
 • 377 000 човека са с преддиабет, който може да прогресира до клиничен диабет, ако не се диагностицира и лекува своевременно.
 • Честотата на диабета при деца у нас се увеличава.

Актуални статистически данни за Плевен

 • Общо новооткрити – 13.8 на хиляда
 • Т1 ЗД – новооткрити – 1.9 на хиляда
 • Т2 ЗД – новооткрити – 11.4 на хиляда

Към какво трябва да се стремим, в какви направления да работим

Резолюция 61/225 от 20 декември 2006г. На ООН насърчава държавите членки да разработята национални политики за профилактика, лечение и грижи за диабета в съответствие с устойчивото развитие на техните системи на здравеопазване, вземайки предвид международно приетите цели на развитие.

 • Диабетът може да бъде предотвратен при много от хората…
 • Диабетът може да бъде контролиран…
 • Много от усложненията могат да бъдат избегнати….
 • Хората с диабет могат да живеят пълноценен живот….

Какви са слабостите на нашите грижи

 • Неосигуряване от НЗОК на достатъчно тестове за самоконтрол на диабета. Това се отнася особено за болните на интензифицирано лечение с инсулин, които са над 18-годишна възраст, за които от необходимите им 1100 теста НЗОК заплаща годишно само 150. Този факт не позволява провеждането на това най-ефективно в света лечение в България!
 • НЗОК не осигурява достатъчно талони за периодични изследвания, прегледи и консултации при ендокринолозите и специалистите. Така повечето усложнения и проблеми се откриват късно и лечението става много по-скъпо и неефективно.

Д-р Катя Тодорова, дм, началник Клиника по ендокринология, УМБАЛ „Д-р Георги Странски”

Всички публикации

"Bg Север" - Новини на часа. Информационен сайт, новини от Плевен и региона, анализи, коментари, рубрики, информация