Общинският съвет на Плевен не прие предложената План-сметка за сметосъбиране за 2018 г.

В предложението, представено на днешната сесия, се посочва, че такса битови отпадъци в Община Плевен ще остане в същите размери

Общинските съветници не приеха на днешната сесия предложението на кмета Георг Спартански за План-сметка за приходите от такса битови отпадъци и разходите за услуги по събирането, извозването и обезвреждането на битови отпадъци и чистотата на територията на Община Плевен, и честотата на извозването на съдовете през 2018 година. Това стана след близо час обсъждане на точката и подробни обяснения от страна на кмета Спартански, категоричното уточнение, че не се предвижда повишаване на такса „смет”, както и представяне на планираните разходи.

За следващата 2018 година е заложено увеличение на броя съдове за сметосъбиране във всички населени места и допълване със съдове с различен обем, повишаване на честотата на обслужването им, миене на улиците два пъти годишно, почистване на нерегламентирани замърсявания и др. Средствата, които са необходими за тези дейности, както и за отчисленията по Закона за управление на отпадъците и за третиране на отпадъците в Регионалната система, са общо 11 121 200 лв., а очакваните приходи от такса битови отпадъци през 2018 г. са 6 млн. 500 хил. лв. Разликата от над 4 млн. 621 хил. лв. ще бъде покрита от други местни приходи, което ще намали възможностите с тези средства да се правят инфраструктурни ремонти, например, обясни Спартански.
След гласуване, предложението за План-сметка беше подкрепено от 20 от съветниците, 1 беше „против”, а 19 – „въздържал се”. С мотив, че пултът му не работи и гласът му не е отчетен, един от съветниците поиска прегласуване на точката. Така след второто гласуване „за” бяха 19, „против” – 1, „въздържал се” – 16 от съветниците. Така предложената План-сметка не беше приета на днешната сесия.

„Бих приел решение със съответните аргументи, но мълчаливо неподкрепяне на План-сметката на Община Плевен – без аргументи и без позиция, е повече от това, което мога да си представя. Разочарован съм от този подход на съветниците, защото бих уважил всяка позиция „против”. Но мълчаливо гласуване наобратно – на кого, всъщност, прави напук? На мен, на Общината или на гражданите на Плевен? Ще видим как ще излезем от тази ситуация, но мисля, че не е това начинът за работа в Общинския съвет. Четири мандата съм бил общински съветник и никога не съм мълчал, никога не съм крил позиция, заявявал съм „за” или „против” всяка своя позиция. Но така мълчаливо да бойкотираш работата на администрацията – не го разбирам, това за мен не е подход”, коментира след гласуването кметът Георг Спартански.

Според председателя на Общинския съвет Мартин Митев, днешното неприемане на План-сметката за сметосъбиране в общината за 2018 г. не е фатално. „План-сметката на практика е един програмен документ, който регламентира как да се разходват събраните средства по дейности съгласно Закона за управлението на отпадъците. Задължението на кмета по закон е да внесе до края на предходната година План-сметката за следващата година и той е изпълнил това свое задължение. Това, че тя не бе приета днес, не означава в никакъв случай, че община Плевен ще затъне в боклуци. Да, за мен лично бе малко нелогично поведението на някои колеги общински съветници, които без да се аргументират днес гласуваха против предложението. Смятам обаче, че през януари Община Плевен ще има План-сметка за 2018-а. Този документ е важен елемент от бюджета и приемането му по принцип трябва да предхожда приемането на бюджета, който също предстои да обсъждаме на януарска сесия“, заяви Мартин Митев.

 

%d bloggers like this: