film izle

49 заявления за подпомагане на лица с репродуктивни проблеми одобрени през 2017-а

Сумата, която се отпуска от общинския бюджет, е 500 лева

Комисията за финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми на територията на община Плевен е одобрила 49 от подадените общо 52 заявления на кандидатстващи за финансовата помощ през 2017-а година. Заявленията са разгледани в шест заседания на Комисията, като последното бе проведено през месец декември. Одобрените през 2017-а заявления са със 7 повече в сравнение с одобрените през 2016-а.

Правилата за подпомагане на двойките с репродуктивни проблеми в община Плевен бяха приети от Общинския съвет на заседание през януари 2016 г. Средствата, предвидени за финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми, се гласуват всяка календарна година с бюджета на Община Плевен. Сумата, която се отпуска на заявител, е 500 лв., като тази сума е за изследванията, предшестващи ин витро процедурата.

По-малко бюрокрация за плевенските двойки с репродуктивни проблеми

Заявленията за финансово подпомагане са по образец и се подават в Центъра за административно обслужване на граждани на община Плевен /пл. „Възраждане“ 4/. Входираните заявления се разглеждат и одобряват от Комисия, утвърдена с решение на Общинския съвет. Комисията се състои от 11 членове и заседава поне веднъж на два месеца. В състава й влизат 7 общински съветници, АГ специалист, директор дирекция „ФСД и УС” в община Плевен, началник – отдел „Здравеопазване и социални дейности” и юрисконсулт от Общината. Председател на Комисията е общинският съветник и председател на ПК по здравеопазване и социална политика към местния парламента проф. Начко Тоцев.

В изпълнение на решение на Комисията се издава удостоверение за финансово подпомагане на заявителя. Правото за финансово подпомагане се погасява, ако след изтичане на едномесечен срок от издаване на удостоверението, същото не е потърсено. Тогава кандидатът може да кандидатства отново за финансиране по реда на приетите правила.

Всички публикации

"Bg Север" - Новини на часа. Информационен сайт, новини от Плевен и региона, анализи, коментари, рубрики, информация