film izle

Възможностите за кандидатстване по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ разясняват в Плевен

Финансова подкрепа по актуалната в момента процедура „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ могат да получат микро, малки или средни предприятия

Възможностите за кандидатстване по актуалната в момента процедура „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ от оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ ще бъдат представени в Плевен, на 18 януари от 10 часа в хотел „Ростов“. Това съобщават от ОИЦ – Плевен. Експерти от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” в Министерството на икономиката, която е и Управляващ орган на Програмата, ще отговарят на въпросите на всички заинтересовани.

Процедурата беше отворена през ноември 2017 г., а крайният срок за подаване на проектни предложения е 16:00 часа на 23 април 2018 г.

Финансова подкрепа могат да получат микро, малки или средни предприятия, ако планират да внедрят технологични решения и методи, които да водят до производствена или до продуктова иновация и да са пилотни за България. Освен това изпълнението на проекта следва да подобри ресурсната ефективност на предприятието и да има положителен ефект върху опазването на околната среда.

Всички изисквания към кандидатите, евентуалните партньори, планираните дейности и разходи, както и към начина на кандидатстване могат да бъдат намерени в пълния пакет документи по процедурата, публикуван на интернет страницата на оперативната програма: www.opic.bg.

Всички публикации

"Bg Север" - Новини на часа. Информационен сайт, новини от Плевен и региона, анализи, коментари, рубрики, информация