Институтът за пътна безопасност представи дейността си в Плевен

Сдружението настоява за среща с премиера Бойко Борисов и координиране на общите усилия за справяне с пътнотранспортния травматизъм

Под мотото „НЕ на жертвите по пътищата на България” новоучреденото национално сдружение „Институт за пътна безопасност” /ИПБ/ представи целите и задачите, които си поставя, на пресконференция в клуба на БТА в Плевен. Освен в нашия град, днес членове и експерти на ИПБ представиха дейността му едновременно на пресконференции в София, Бургас, Варна, Русе, Разград, Стара Загора, Благоевград и Пловдив.

Създадохме сдружението поради невъзможността на държавата сама да се противопостави ефективно на пътнотранспортния травматизъм в страната и изхождайки от това, че безопасността по пътищата е споделена отговорност – обяви членът на ИПБ Илиана Цировска. Тя поясни, че неправителствената организация, учредена в края на 2017 година от 64-ма души, обединява експертния потенциал на гражданското общество в страната и има за цел да подпомага съществуващите институции по проблемите на пътната безопасност. По думите й създаването на института е препоръчано на България от ООН и Световната банка. В сдружението могат да членуват физически и юридически лица, институции, организации, училища и др. На срещата присъстваха и взеха участие представители на „Пътна полиция“ и браншови организации.

„Проучването на световната практика показва, че в повечето европейски страни и САЩ успешно функционират национални институти за пътна безопасност, които пълноценно ръководят процесите, свързани с безопасността на движенията по пътищата, като наблюдават институциите, анализират първичната информация по темата, активно контактуват с гражданите и всички заинтересовани страни, за да предоставят ефективни решения за съществуващите проблеми.”
Според Цировска, основните цели и задачи на организацията са обективен анализ на ПТП и причините за тях, изготвяне на доклади, анализи и изследвания за състоянието на пътната безопасност, както и осъществяване на постоянен мониторинг на дейността на всички отговорни институции. Взаимодействието между тях е от ключово значение, но точно тук се наблюдава организационен и законодателен дефицит.

Експертите на ИПБ предлагат да бъде създадена организация с голям административен капацитет, за да може да извършва постоянен мониторинг на пътно-транспортната обстановка и да подпомага ефективно Министерския съвет при вземане на решения. Тази организация би следвало да бъде еднакво отдалечена от всички организации, участващи в системата. За това експертите предлагат тя да бъде непосредствено подчинена на МС. Анализите, които тя ще изготвя и мерките, които ще предлага ще се предоставят на МС и областните управители, а те ще възлагат тяхното изпълнение. Специалистите настояват и за спешно приемане на нова Национална стратегия за единна държавна политика по безопасността на движението по пътищата, съобразена с малкото време, което остава до края на срока /2020 г./ за изпълнение на европейската програма в тази насока.

Институтът за пътна безопасност настоява за среща с министър-председателя Бойко Борисов, за да му представи предложения за ограничаване на пътно-транспортния травматизъм в страната. Според експертите само координиране на общите усилия и използване на експертния потенциал на обществото може и ще доведе до реално повишаване на безопасността на движение по пътищата в България.

Контакти с ИПБ: тел. 0888 834 162; e-mail: ptp2017.bg@gmail.com; www.bulgarianinstitute.com

Институтът за пътна безопасност набира членове и в Плевен

 

%d bloggers like this: