Комисия разпредели държавната субсидия за читалищата на територията на Община Плевен

Комисията за разпределяне на държавната субсидия за 2018 година за читалищата на територията на община Плевен прие решение на свое заседание на 16 февруари за разпределението на  средствата. Със Заповед на Кмета Георг Спартански е определен съставът на Комисията, председател е Стефка Григорова – началник-отдел „Култура” в Общината. На заседанието присъстваха 34 членове на Комисията, отсъства председателят на читалище „Култура – 2014” – Плевен. Представителят на читалище „Тракия – 2013” – Плевен, Ивайло Манчев, напусна по време на заседанието и не участва в самото гласуване. В Заповедта не е включен председателят на новорегистрираното в гр. Плевен от Министерството на културата НЧ „Берлик-2017”, тъй като не е изминала изискуемата по закон една година от регистрацията му.

Читалищата „Култура – 2014” и „Развитие” не са вписани в Заповедта за разпределение на субсидията, защото съдебната им регистрация е изтекла и нямат актуална. Община Плевен е изпратила писма до двете читалища като им е дала възможност да представят редовни документи. Срещу читалище „Развитие” има сигнали в Прокуратурата и в Министерството на културата и докато не бъде получено тяхното становище по въпроса, читалището не може да участва в комисията и да получава субсидия. За читалище „Култура – 2014” на заседанието не присъства представител.

Комисията гласува и прие промени в проекта за вътрешните правила за разпределяне на субсидията, отпадна възможността членовете да налагат финансови санкции при неизпълнение на някое от условията, необходими за получаване на субсидия.

Г-жа Григорова представи таблицата с разпределение на щатните бройки от миналата 2017 година и посочи, че има заявления за ново разпределение. Комисията трябваше да реши как да се разпределят незаетите и неизползвани по предназначение щатни бройки в читалищата „Развитие” – Плевен, „Кл. Браницки” – Славяново, и „Изгрев 29” – с. Опанец. Постъпиха заявления с искане за допълнителни щатни бройки: на Читалище „Пробуда” – с. Мечка –  за 0,5 щ. бр., читалище „Просвета” – Бръшляница – за 0,25 щ. бр., читалище „Тракия” – Плевен –  за 4 щ. бр., читалище „Съгласие” – Плевен – за 3 щ. бр. и РЕКИЦ да се премести в читалище „Съгласие”, „А. Златаров” – с. Къшин – за 0,5 щ. бр. Пламен Николов от читалище „Цв. Спасов” поиска да му бъде възстановена 0,5 щ. бр., която е била взета миналата година и дадена на читалището в с. Тученица. Проведоха се дебати за дейността на читалищата, от които искат да се вземат щатни бройки, за да се удовлетворят исканията на заявилите необходимост от допълнителни щатни бройки. Предложено беше неусвоената 1 щатна бройка от читалище „Развитие” да се разпредели по 0,5 щ. бр. между читалищата в с. Бръшляница и с. Мечка, а 0,25 щ. бр. от читалище „Култура” – Плевен, да се прехвърли на читалището в с. Буковлък, което беше прието единодушно.

В края на дебатите с 31 гласа „за”, 2 „против” и без „въздържал се” членовете на Комисията приеха следното разпределение на държавната субсидия за 2018 година за читалищата:

„Съгласие – 1869” – Плевен – 22 щ. бр., 184 250 лв.;

„Извор-1959” – Плевен – 6.5 щ. бр., 54 437,50 лв.;

„ЛИК-1959” – Плевен – 7.5 щ. бр., 62 812,50 лв.;

„Пробуда-1990” – Плевен – 4 щ. бр., 33 500 лв.;

„Н. В. Ракитин-1969” – Плевен – 7.5 щ. бр.,  62 812,50 лв.;

„Цв. Спасов-1959” – Плевен – 2 щ. бр., 16 750 лв.;

„Христо Ботев-1959” – Плевен – 6 щ. бр., 50 250 лв.;

„Парашкев Цветков-2003” – Плевен – 4 щ. бр., 33 500 лв.;

„Тракия – 2013” – Плевен – 0.25 щ. бр., 2 093,75 лв.;

„Христо Ботев 1925” – с. Беглеж – 1 щ. бр., 8 375 лв.;

„Христо Ботев-1927” – с. Бохот – 2 щ. бр., 16 750 лв.;

„Наука-27” – с. Брестовец – 1.5 щ. бр., 12 562,50 лв.;

„Просвета 1907” – с. Бръшляница – 1.5 щ. бр., 12 562,50 лв.;

„Пробуда-1927” – с. Буковлък – 2 щ. бр., 18 843,75 лв.;

„Изгрев-1926” – с. Върбица – 1 щ. бр., 8 375 лв.;

„Искра-1912” – с. Гривица – 1.5 щ. бр., 12 562,50 лв.;

„Пробуда1997” – с. Дисевица – 1 щ. бр., 8 375 лв.;

„Христо Ботев-27” – с. Коиловци – 2.25 щ. бр., 18 843,75 лв.;

„Пробуда 1927” – с. Мечка – 1.5 щ. бр., 12 562,50 лв.;

„Пробуда 1919” – с. Николаево – 1 щ. бр., 8 375 лв.;

„Изгрев 29” – с. Опанец – 2.5 щ. бр., 20 937,50 лв.;

„Кл. Браницки-1900” – Славяново – 5 щ. бр., 41 875 лв.;

„П. Хилендарски-2001” – Славяново – 1.5 щ. бр., 12 562,50 лв.;

„Бъдеще1927” – с. Тодорово – 1 щ. бр., 8 375 лв.;

„Пробуждане-1907” – с. Тученица – 1.75 щ. бр., 14 656,25 лв.;

„Просвета 1923” – с. Ясен – 2.5 щ. бр., 20 937,50 лв.;

„Просвета-97” – с. Радишево – 1 щ. бр., 8 375 лв.;

„Слънце-1927” – с. Ралево – 1 щ. бр., 8 375 лв.;

„Асен Златаров-1939” – с. Къшин – 1 щ. бр., 8 375 лв.;

„Херион-1926” – с. Горталово – 1 щ. бр., 8 375 лв.;

„Наука-2000” – с. Ласкар – 0.5 щ. бр., 4 187,50 лв.;

„Кирил и Методий-1928” – с. Търнене – 1 щ. бр., 8 375 лв.;

„Пробуждане-1897” – с. Пелишат – 1 щ. бр., 8 375 лв.;

Регионален експертно-консултативен информационен център /РЕКИЦ/ – гр. Плевен – 3 щ. бр., 25 125 лв.

Всичко за община Плевен субсидирани от държавата щатни бройки – 104.0, за обща сума 871 000 лв. 

One thought on “Комисия разпредели държавната субсидия за читалищата на територията на Община Плевен

  • 21 февруари, 2018 г. в 16:23
    Permalink

    а ПАРИТЕ ОТ НАЕМИ НА АПТЕКИ, МАГАЗИНИ И ДРУГИ ДАЛАВЕРИ В ЧИТАЛИЩАТА, В КОЙ ДЖОБ ОТИВАТ, ГОСПОДИН КМЕТЕ? нА НЕСМЕНЯЕМИТЕ ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ЧИТАЛИЩА ЛИ?

Коментарите са затворени.

%d bloggers like this: