film izle
9 март 2018, 11:05 1 коментар

Средната месечна работна заплата в Плевен се е повишила до 850 лева

 

Средната брутна месечна работна заплата за октомври 2017 г. е 849 лв., за ноември – 838 лв. и за декември – 862 лева, сочат данните на Националния статистически институт.

През четвъртото тримесечие на 2017 г. средната месечна работна заплата за област Плевен е 850 лв. и е по-голяма спрямо  третото тримесечие на 2017 г. – с 2.4%. За обществения сектор средната месечна работна заплата е 947 лв., а за частния – 808 лева.

През четвъртото тримесечие на 2017 г. средната месечна работна заплата за област Плевен нараства с 12.7% в сравнение с четвъртото тримесечие на 2016 г., като най-голямо е увеличението в икономическите дейности: „Други дейности” – с 52.7%, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” – с 47.8%, „Операции с недвижими имоти“ – с 43.3%,  „Професионални дейности и научни изследвания” –  с 34.8% и „Образование” – с 22.7%.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през четвъртото  тримесечие на 2017 г. в обществения сектор нараства с 12.3%, а в частния сектор – с 12.5%.

Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през четвъртото тримесечие на 2017 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в следните икономически дейности:

„Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива” –1 448 лв.;

„Селско, горско и рибно стопанство” – 1 067 лв.;

„Образование” – 1049 лв. ;

„Хуманно здравеопазване и социална работа” –  1 043 лв.;

„Финансови и застрахователни дейности” – 1 038 лв.;

„Държавно управление” – 993 лв.

В сравнение с останалите области на страната през четвъртото тримесечие област Плевен е на 15 -то място по показател средна работна заплата.Най-висока работна заплата получават наетите в областите София (столица) – 1 476 лв., Варна – 1 062 лв. и  Стара Загора – 1 060 лева.

В сравнение с останалите области от Северозападния район през четвъртото тримесечие на 2017 г. област Плевен е на 3-то място по показател средна работна заплата. Най-висока работна заплата получават наетите в област Враца – 1 024 лв., а най-ниска в област Видин – 693 лева.

има 1 коментар
  1. lev каза:

    НСИ: Малка част от българите ядат свинско, голямата част – зеле. Отчет: нацията се храни със свинско със зеле…

Всички публикации

"Bg Север" - Новини на часа. Информационен сайт, новини от Плевен и региона, анализи, коментари, рубрики, информация