film izle

11 жилищни сгради в област Плевен са въведени в експлоатация през последните 3 месеца на 2017-а

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Плевен през четвъртото тримесечие на 2017 г. е 11, а новопостроените жилища в тях са 27. Спрямо третото тримесечие на 2017 г. сградите се увеличават със 120.0%, а жилищата в тях намаляват с 4, или с 12.9%

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през четвъртото тримесечие на 2017 г. със стоманобетонна конструкция са 63.6%, с тухлена – 27.3%. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2016 г. се наблюдава увеличение в броя на жилищните сгради с 22.2%.

Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите Варна – 92 сгради с 454 жилища в тях, Бургас – 86 сгради с 393 жилища, и Пловдив – 85 сгради с 299 жилища.

В област Плевен най-висок е делът на новопостроените жилища три и шест и повече стаи (по 29.6%), следват тези с две стаи (25.9%), а останалите (четиристайни и петстайни) са съответно 11.1% и 3.8%.

Общата полезна площ на всички новопостроени жилища в областта през четвъртото тримесечие на 2017 г. е 2.3 хил. кв. м, или с 33.8% повече в сравнение със същото тримесечие на 2016 г., а жилищната площ се увеличава с 36.6% и достига 1.4 хил. кв. метра.

Средната полезна площ на едно новопостроено жилище се увеличава от 77.6 кв.м през четвъртото тримесечие на 2016 г. на 84.6  кв. м през същото тримесечие на 2017 година.

Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е регистрирана в областите Разград – 171.5 кв. м, и София (столица) – 149.1 кв. м, а най-малка – в областите Монтана – 51.8 кв. м, и Силистра – 60.3 кв. метра.

 

Всички публикации

"Bg Север" - Новини на часа. Информационен сайт, новини от Плевен и региона, анализи, коментари, рубрики, информация