film izle

ПГПЧЕ – Плевен става център за придобиване на втора степен на немска езикова диплома

Първият изпит за придобиване на Немска езикова диплома В2/С1 ще се проведе в края на календарната година

Професионалната гимназия с преподаване на чужди езици (ПГПЧЕ) – Плевен се присъедини към DSD II училищата в страната, след като получи одобрение от Централното бюро за училищно образование в чужбина.

Първият изпит за придобиване на Немска езикова диплома В2/С1 ще се проведе в края на календарната година.

Езикова гимназия – Плевен е избрана за център за придобиване на втора степен на Немска езикова диплома вследствие на показаните много високи резултати на първа степен на Немска езикова диплома на учениците от XIд клас, обучавани от Румяна Стаменова – старши учител по немски език.

Подготовката и сертификатът са безплатни за учениците от училището, тъй като програмата се финансира от Германското правителство чрез Службата за обучение в чужбина и Постоянната конференция на министрите на образованието на Федералните провинции.

Валидността на този езиков сертификат не е ограничена във времето.

Всички публикации

"Bg Север" - Новини на часа. Информационен сайт, новини от Плевен и региона, анализи, коментари, рубрики, информация