film izle

Плевенската фирма „Ема” работи по нов проект за енергийна ефективност

Сподели
Етикети

Новият проект на фирма „ЕМА”, озаглавен „Намаляване на енергийния интензитет – главна цел на „ЕМА” ООД” е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” на ЕС, чрез Европейския фонд за регионално развитие. Това обяви на пресконференция във фирмата консултантът на проекта Николай Енчев. Той поясни, че в основата на проекта е доставката на нова линия за производството на ламинирана хартия, което представлява една нова технология за нашата страна. С въвеждането на тази технология може да се постигне годишно спестяване от електрическа енергия в размер на повече от 470 хиляди киловатчаса. По емпирични формули е направено изчисление, че ще бъдат постигнато намаляване на емисиите от въглероден диоксит с 386 тона годишно, а енергийните спестявания за цялото предприятие в резултат от изпълнението на проекта е над 43 процента. Тези данни показват, че целите на проектното предложение напълно отговарят на изискванията за намаляване на енергийната интензивност на икономиката от Оперативната програма „Иновации и конкурентоспособност”.

Очаква се до месец „ЕМА” ООД да подпише договор с доставчици и да стартира изпълнението на основната част от проекта. Общата стойност на допустимите разходи по проекта е 2 349 672 лева, а стойността на безвъзмездната финансова помощ е 1 419 184 лева и представлява 60% от очакваните допустими разходи.

„Избрали сме възможно най-модерното, което може да има. Затова не е 60 процента грантът, а на практика 40 процента, заради голямата част собствени инвестиции” – призна управителят на фирмата Евгени Матеев. Той добави, че заради инвестицията ще бъде построена и нова сграда в Плевен.

„Считаме, че всичко ще бъде по силите ни, въпреки че много хора от бранша изказват съмнение в това. Разчитаме до известна степен и на традициите в Плевен, тъй като тук е имало два института, които са се занимавали с пластмаси. Ще търсим някои от старите работници, които имат опит” – уточни Евгени Матеев.

За презентацията е нужен JavaScript.

Всички публикации

"Bg Север" - Новини на часа. Информационен сайт, новини от Плевен и региона, анализи, коментари, рубрики, информация