film izle

Кръгла маса „Реализация на младите учители – настояще и бъдеще“ ще се проведе утре в Плевен

Кръгла маса на тема: „Реализация на младите учители – настояще и бъдеще“ ще се проведе утре, 18 април 2018 г., в Плевен. Форумът ще започне от 14 часа в Областна администрация – Плевен.

Дневен ред:

13.30 – 14.00 Регистрация на участниците
14.00 – 14.14 Откриване на форума
14.15 – 16.15 Първи панел: Образователна политика за реализация на младите учители

Презентации:
• Педагогически колеж – Плевен
• Регионално управление на образованието – Плевен
• Община Плевен

Дискусия

Втори панел: Кариерното развитие и наставничеството за реализация на младите учители

Презентации:
• Педагогически колеж – Плевен
• Регионално управление на образованието – Плевен
• Обучителна организация

Дискусия

Трети панел: Включване на семейството и реализация на младите учители

Презентации:
• Педагогически колеж – Плевен
• Регионално управление на образованието – Плевен
• Представители на обществени организации

Дискусия

16.15 – 16.30 Закриване на Кръглата маса

Всички публикации

"Bg Север" - Новини на часа. Информационен сайт, новини от Плевен и региона, анализи, коментари, рубрики, информация