film izle

МБАЛ „Света Параскева“ – адресът на европейската медицина в сърцето на град Плевен

МБАЛ „Света Параскева“ е многопрофилна болница за активно лечение, с акцент върху безкръвни и безболезнени операции УНГ. Ендоскопска видеоасистирана радио- и ултразвукова хирургия с HFITT и HIFU техника. МБАЛ „Света Параскева“ работи с НЗОК.

Адресът е: Плевен, ул. „Даскал Димо“ 22, тел. 064 801 888; 0878 831042, e-mail: mbal_stparaskeva@abv.bg.

МБАЛ „Света Параскева“ е модерна, високотехнологична болница, тясно специализирана в диагностиката и оперативното лечение в специалностите УНГ, хирургия, ортопедия и урология. Правоприемник на първата частна УНГ клиника в България от 1991 г.
Лекарските екипи са с високи професионални постижения и експертиза с международно признание. Специалисти с авторски иновативни диагностични и оперативни техники, приети от престижни международни медицински организации.
Акцент в работата поставяме върху развитието на иновативни методи за безкръвно хирургично лечение с помощта на ендоскопска радио- и ултразвукова хирургия с HFITT и HIFU техника.
Нашата цел е да осъществим индивидуален подход в предоперативната подготовка, постоперативния период и рехабилитацията на всеки пациент.

Д-р Юрий Николов

МБАЛ „Света Параскева“ разполага с единствената лаборатория за съвременна комплексна диагностика и последващо оперативно лечение на сънна апнея с помощта на риноманометрия, спирометрия и полисомнография.

В кардиологичното отделение се извършват пълни изследвания на сърдечно-съдовата система с помощта на стрес-тестове, дистанционен холтер контрол, ехокардио и доплер сонографии.

В неврологичното отделение се извършва високоспециализирана диагностика и лечение на заболявания на централната и на периферната нервна система.
В МБАЛ „Света Параскева“ се прилага модерна физикална медицина – електро и кинезитерапия, хидро и аерозолна терапия.

Възстановяване след травми, инсулти, инфаркти.

Кинезиотейпинг за безлекарствено лечение на болка при гръбначни проблеми.

Използва се рефлексотерапия с помощта на акупунктура и акупресура.

МБАЛ „Света Параскева“ разполага с операционни зали с възможност за телемедицина, онлайн видео обучение и дистанционни консултации с водещи експерти от страната и чужбина.

Извършват се безкръвни ендоскопски операции с помощта на радиохирургия при синузити, затруднено носно дишане, алергии и нарушено обоняние, сънна апнея и хъркане, при хронични болести на сливиците, тумори, кисти, парези на гласните връзки и гръкляна; пластични операции на носа и ушите при козметични дефекти.

Единствено в България се прави радиофреквентна пластика на евстахиеви тръби при намаление на слуха, пукане, шум в ушите, нарушение на равновесието вследствие дисфункция на тръбата.

В МБАЛ „Света Параскева“ лечебният процес е базиран на върхови световни технологии и терапевтични техники.

Отделения:

 • УНГ болести
  – ендоскопска вч радио и ултразвукова хирургия с HFITT и HIFU
  – аудиология, отоневрология
  – естетична хирургия
 • Хирургия
  – обща хирургия
  – урология
  – ортопедия
 • Вътрешни болести
  – кардиология
  – пулмология / сектор сънна апнея и полисомнография
  – ендокринология
  – нефрология
 • Неврология
  – сектор електрофизиология с ЕЕГ и ЕМГ диагностика
 • Физиотерапия и рехабилитация
 • Образна диагностика
  – Rö-графия, томография
  – ултразвукова диагностика
 • Клинична лаборатория

МБАЛ „Света Параскева“ разполага със съвременна материална и леглова база според последните ергономични изисквания за комфорт и подпомагане на възстановителния процес.

Плевен, ул. „Даскал Димо“ 22, тел. 064 801 888; 0878 831042, e-mail: mbal_stparaskeva@abv.bg

Всички публикации

"Bg Север" - Новини на часа. Информационен сайт, новини от Плевен и региона, анализи, коментари, рубрики, информация