Поредна успешна година за Езикова гимназия – Плевен

И тази година Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици – Плевен доказа, че знанието на повече езици помага, за да се завоюват успехи на различни равнища. Учебната 2017-2018 г. се оказа изключително ползотворна за ученици и учители.

Годината започна със спечелен конкурс по програма „Евроскола”, спечелено звание „Училище – Европейски посланик”, успешно завоювани сертификати по английски език, френски език, немски дипломи – DSD1, участие в IV научна сесия на УчИ БАН и в национално състезание по природни науки и екология, награда от Панаира на науката и иновациите, с дипломи от фондация „Еврика”, с призови места на външното оценяване по дигитални компетентности, спечелен проект по Еразъм+, спечелен проект по Национална програма „ИКТ  в системата на предучилищното и училищното образование”.

Езикова гимназия се представи достойно на националните кръгове на ученическите олимпиади по всички чужди езици, изучавани в училището.

По френски език Ева Петкова, ученичка от XIIе клас, завоюва лауреатско звание, второ и четвърто място по испански език, четвърто място по английски език, пето място в страната по руски език.

Ева Петкова и преподавателката й Румяна Гетманова

Изключително представяне на Пламен Георгиев, ученик от XIд клас, класиран едновременно на национален кръг на две олимпиади – по немски език и по руски език.

На националния кръг на олимпиадата по гражданско образование, второ място и поощрителна награда.

Освен на националните олимпиади, възпитаници на гимназията се представиха и на националния кръг на Многоезичното състезание – пет от тях в профил немски език/английски език и един с профил английски език/руски език с втори резултат в страната.

На националното състезание по немски език на издателство „Клет” – второ място; на националното състезание по творческо писане – трето място; на националния конкурс „Великите физици на Европа” – второ място и поощрителна награда.

По традиция се очакват призови места и от спортните състезания, които предстоят.

Успешно бяха реализирани и международните срещи по проект Еразъм+, ученическия обмен с Франция и Зимното училище по руски език в Москва .

 

%d bloggers like this: