film izle

Приключи кампанията за плащане на местни данъци и такси с 5 % отстъпка

Резултатите, които отчитаме от кампанията, са отлични, общо приходите към 30 април 2018 г. възлизат на 12 973 000 лева и представляват 58 процента изпълнение на плана за приходи. Това отчете на днешното оперативно заседание с ръководството на общината директорът на Дирекция „Местни данъци и такси” Маргарита Бахнева. По думите й всички основни видове налози са изпълнени над 50 на сто. Изпълнението на данък недвижими имоти е 65%, данък превозни средства – 55%, такса битови отпадъци – 65%. Данък придобиване бележи ръст спрямо миналата година, изпълнението му към 30 април е 35 процента.

43% от плащанията са постъпили в брой на каса, като касиерите са издали 81 хиляди приходни квитанции. 51 процента от плащанията са постъпили по банков път, обработени са 15 500 платежни нареждания. 6 процента от плащанията в размер на 752 000 лева са постъпили чрез Български пощи, постерминал и интернет-плащания.

Според Бахнева тенденцията е в посока покачване на приходите в сравнение със същия период на 2017 година, постъпленията са с 489 000 лева в повече. Ръстът произтича от крупен превод по акт на отдел „Ревизии” в дирекцията от голям длъжник в размер на 169 000 лева. Завишение в приходите има от данък придобиване на имущество от дарение и възмезден начин в размер на 259 000 лева повече от миналата година. Има и известен ръст от данъка за превозните средства и такса битови отпадъци – около 60 хиляди лева.

Маргарита Бахнева припомни, че Плевенска община предоставя всички начини едно лице да плати данъците си – в брой на каса, в дирекцията, по банков път с платежно нараждане, чрез Български пощи, безкасово плащане чрез постерминал, както и чрез интернет на сайта на общината. Новото и различното в момента е, че във връзка с Европейска директива и Закона за защита на личните данни сайтът изисква специална идентификация при достъп. Вече не е възможно проверка и плащане само чрез ЕГН, необходим е и идентификационен код. За момента този код представлява входящ номер и дата на какъвто и да е подаван в дирекцията документ. В близките дни проверка и плащане ще стане възможно чрез персонален код на НАП, както и чрез електронен подпис.

Всички публикации

"Bg Север" - Новини на часа. Информационен сайт, новини от Плевен и региона, анализи, коментари, рубрики, информация