film izle

Втора кръгла маса за обхващане и задържане на учениците в училище организира ПГМХТ – Плевен

Втора кръгла маса на тема „Единство в действията на институциите – да обхванем и задържим учениците в училище“ организира Професионална гимназия по мениджмънт и хранителни технологии – Плевен.

Снимка:архив

Срещата ще се състои на 14 май от 15,00 ч. в училището. Поканени да се включат в дискусията за търсене на по-ефективни мерки за дейностите, които се осъществяват в изпълнение на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици са всички ангажирани с проблема институции. В очакване да се включат в конструктивен диалог са представители на Регионално управление на образованието, Община Плевен, Постоянна комисия по „Образователна политика и читалищна дейност към Общински съвет – Плевен, МВР – Плевен, Регионална дирекция „Социално подпомагане”, отдел „Закрила на детето“ – Плевен, кметовете на населените места Буковлък, Бохот и Наколаево, фондация „Заедно в час“, Академия НИКЕ, родители, работодатели

Първата кръгла маса на същата тема се състоя през март тази година. На поканата да се включат в нея се отзоваха представители на Община Плевен и фондация „Заедно в час“. На нейния финал участниците излязоха с молба-обръщение към цялото общество и към всички институции – за по-голяма ангажираност, диалог и обратна връзка. Апелът бе на втората кръгла маса да се отзоват всички поканени, за да не се създава впечатление за неглижираност на проблема и за провеждане на още по-конструктивен диалог.

В ПГМХТ се проведе кръгла маса „Единство в действията на институциите – да обхванем и задържим учениците в училище“

Всички публикации

"Bg Север" - Новини на часа. Информационен сайт, новини от Плевен и региона, анализи, коментари, рубрики, информация