film izle

И в община Плевен да се глобяват родители, които не пращат децата си на училище, поискаха на кръгла маса в ПГМХТ

Сподели

Предложение на предстоящата сесия на Общинския съвет – Плевен, да се задейства процедурата по налагане на актове за установяване на административно нарушение на родители, които не изпращат децата си на училище, ще направи местният депутат Христослав Михайлов. Той бе гост на Втората кръгла маса на тема „Единство в действията на институциите – да обхванем и задържим учениците в училище“, организирана от Професионална гимназия по мениджмънт и хранителни технологии – Плевен. По закон родители, които не осигуряват присъствието на децата си, подлежащи на училищно образование, се наказват със санкции. Следва издаване на наказателно постановление и плащане на глоба от 50 до 150 лв. При следващо наказание глобата се увеличава. Отделно от това е лишаването на родителите от детски надбавки. В много общини в България тази мярка вече действа, с цел поредни опити да се накарат родителите да бъдат по-отговорни и да включат децата си в образователния процес.

На срещата в ПГМХТ – Плевен, присъстваха още Цветанка Тончева – старши експерт по професионално образование и обучение в Регионалното управление на образованието – Плевен, Светослава Илиева – старши експерт по чужд език и по майчин език в РУО – Плевен, кметът на с. Бохот Цветан Кънев, общинският съветник Христослав Михайлов, Сашка Александрова, социален работник в Център за настаняване от семеен тип и настойник на ученик от ПГМХТ – Плевен.

В поздравителен адрес от Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, се казва: „Подкрепям инициативата на ръководството на Професионална гимназия по мениджмънт и хранителни технологии (ПГМХТ) – Плевен, за провеждането на дискусия в търсене на по-ефективни мерки за осъществяване на дейностите при изпълнение на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици, разработен по инициатива на СБУ и превърнал се в един от приоритетите, по които работи настоящето ръководство на МОН.

Само с ефективното и реално взаимодействие на всички заинтересовани институции, националната и местна власт, с подкрепата и на цялото общество, и осъществяването на конструктивен диалог биха се решили наболелите проблеми в българското образование , сред които и отсъствието на децата и учениците от всички рискови групи, в т. ч. и децата на мигрантите и др. от образователните институции у нас.
Уважаема г-жо Енчева, изразявам своето възхищение от Вас и вашия екип за усилията, с които преодолявате предизвикателствата по пътя, за да превърнете ПГМХТ в учебно заведение, съчетало устойчивостта на българските традиции и модерността на нашето съвремие.“

Дискусията за търсене на по-ефективни мерки за дейностите, които се осъществяват в изпълнение на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици започна с презентация от директора на гимназията Теменужка Енчева. Тя представи училището и акцентира на факта, че се полагат неимоверни усилия за довеждане на учениците в училище. В същото време обаче за трайно непосещаващите учебните занятия се налагат и крайни санкции. Така от началото на учебната година бройката на почти цял клас е преминала в самостоятелна форма на обучение. От друга страна педагогическият колектив непрекъснато работи в посока на усъвършенстване на уменията си за работа с рискови и уязвими групи, като съвсем наскоро учителите са преминали обучение „Превенция на отпадането и преждевременното напускане на училище“.

Цветан Кънев призова кметовете на всички населени места да бъдат по-ангажирани с проблема и да съдействат повече за това децата да посещават училище.
Особено внимание на срещата бе обърнато и на въпроса с транспорта. Тъй като ПГМХТ – Плевен, се намира на по-отдалечено място, би било добре до гимназията да има градски транспорт, което ще улесни учениците при придвижването им до училище и това ще намали риска от тяхното отпадане по тази причина. Христослав Михайлов се ангажира, че ще лобира проблемът да бъде решен.

На финала на кръглата маса Цветанка Тончева подчерта, че две от специалностите в ПГМХТ са предложени за защитени. Това са Производство и преработка на мляко и млечни продукти и Производство на месо, месни продукти и риба. Тя похвали добрия прием през 2017/2018 г. и дуалното обучение, което стартира в ПГМХТ от новата учебна година.

Всички публикации

"Bg Север" - Новини на часа. Информационен сайт, новини от Плевен и региона, анализи, коментари, рубрики, информация