film izle

Професионална гимназия по мениджмънт и хранителни технологии – прием 2018/2019 година

Сподели

Професионалната гимназия по мениджмънт и хранителни технологии в Плевен приема за учебната 2018/2019 година ученици след завършено основно образование – 7 клас, дневна форма на обучение, по следните професии и специалности:

Професия: Ресторантьор

Специалност: Производство и обслужване в заведенията за хранене

Балообразуващи предмети:

 1. Удвоената оценката по Български език и литература
 2. Удвоената оценката по Математика
 3. Оценката по Биология и здравно образование
 4. Оценката по Технологии

Професия: Администратор в хотелиерството

Специалност: Организация на обслужването в хотелиерството

Балообразуващи предмети:

 1. Удвоената оценката по Български език и литература
 2. Удвоената оценката по Математика
 3. Оценката по География и икономика
 4. Оценката по Технологии

Професия:  Техник-технолог в ХВП

Специалност:  Производство и преработка на мляко и млечни продукти

Специалност:  Производство на месо, месни продукти и риба 

ДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ

Балообразуващи предмети:

 1. Удвоената оценката по Български език и литература
 2. Удвоената оценката по Математика
 3. Оценката по Биология и здравно образование
 4. Оценката по Технологии

ИМАТЕ ВЪЗМОЖНОСТ:

 • да получите І степен на професионална квалификация след 3-годишен срок на обучение
 • да получите ІІ степен на професионална квалификация след 4-годишен срок на обучение
 • да получите ІII степен на професионална квалификация след 5-годишен срок на обучение

ПРЕДИМСТВА:

 • едносменен режим на обучение през цялата година
 • компютърни зали с интернет
 • специализирани лаборатории
 • безплатен транспорт
 • ползване на общинско средношколско общежитие

гр. Плевен 5800, бул.”Георги Кочев” 102
Fax: 064 83 21 62, E-mail: tmht@abv.bg,  www.pgmht-pleven.com

Всички публикации

"Bg Север" - Новини на часа. Информационен сайт, новини от Плевен и региона, анализи, коментари, рубрики, информация