film izle

Повече жилищни сгради се строят в Плевенско

През първото тримесечие на 2018 г. общинските администрации на територията на област Плевен са издали разрешителни за строеж на 9 жилищни сгради с 27 жилища в тях с 3 591 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 26 други сгради с 13 828 кв. м обща  застроена площ.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 28.6%, жилищата в тях – с 68.8%, а тяхната РЗП – със 95.5%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други  видове сгради се запазва, а общата им застроена площ се увеличава- с 66.8%.

В сравнение с първото тримесечие на 2017 г. броят на  издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се запазва, докато жилищата в тях се увеличават със 107.7%, а  разгънатата им застроена площ – със 166.0%. Разрешителните за строеж издадени на други сгради се увеличават с 23.8%, а  общата им застроената площ – с 93.5%.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите София (столица) – 205, Пловдив – 176, Варна – 108, и Бургас – 102. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) – 2 337, Пловдив – 1 355, Бургас – 754, и Варна – 687.

През първото тримесечие на 2018 г. в областта е започнал строежът на 3 броя жилищни сгради с 4 жилища в тях  с 534 кв.м разгъната застроена площ и на 13 други сгради с 6 504  кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие броя на започнатите жилищни сгради се запазва, а жилищата в тях са по-малко 2 пъти и тяхната РЗП около 2 пъти. Броят на започнатите други сгради се запазва, а разгънатата им застроена площ се увеличава  – със 150.3%.

В сравнение с първото тримесечие на 2017 г. започнатите нови жилищни сгради бележат спад  3 пъти, а жилищата в тях около 11  пъти, а разгънатата им застроена площ около 10  пъти. Броят на започнатите други видове сгради намаляват със 7.1%, а тяхната РЗП – с 28.8%.

Строителство на най-голям брой нови сгради е започнало в областите: Пловдив – 140 жилищни и 66 други сгради; София (столица) – 123 жилищни, 7 административни и 19 други сгради; Бургас – 91 жилищни, 3 административни и 29 други сгради; Варна – 83 жилищни и 28 други сгради.

 

Всички публикации

"Bg Север" - Новини на часа. Информационен сайт, новини от Плевен и региона, анализи, коментари, рубрики, информация