film izle

Промени в Правилника за съфинансиране на културни проекти предлага Ивайло Атанасов

Предложение за промени в Правилника за съфинансиране на проекти в сферата на културата на територията на Община Плевен до председателя на Общинския съвет е изпратил Ивайло Атанасов, председател на НЧ „Съгласие 1869“ – Плевен. Публикуваме текста без редакционна намеса.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от
Ивайло Атанасов
Председател на НЧ „Съгласие 1869“
Относно: Промени в Правилник за условията, реда и критериите за съфинансиране на проекти в сферата на културата на територията на Община Плевен

Уважаеми г-н Митев,

Предлагам Ви следните промени в Правилника с кратка обосновка:

Чл. 1. – Да бъде добавен текст „Проектите могат да се организират и реализират от 15.04. до 15.12.“
Мотив: Практически не е възможно при сега действащия правилник да се реализират каквито и да е проекти от 15.12. до 15.04. на следващата календарна година.

Чл. 12. – Краен срок за подаване на документи за II сесия да бъде 31.07. Мотиви:
Няма никаква логика дестинацията от II-та сесия до I-та сесия на следващата календарна година да бъде девет месеца, освен ако целта не е да има колкото може по-малко проекти.

Чл. 13. – Да отпадне думата „експертна“ и да остане само „комисия“, като това важи и за всички останали текстове, в които фигурира.
Мотив: В досегашните комисии няма нито един експерт в областта на културата.

Чл. 14 (3). – Да отпадне текста „двама външни консултанти“, тъй като това така или иначе не се спазва. Пример е I-та сесия за тази година, в която и двамата консултанти бяха на щат в Община Плевен.

Чл. 16 (4). – Текстът да отпадне изцяло.
Мотиви: Няма случай в досегашната практика той да е прилаган, а надали не е имало необходимост от уточнения или коментар от съответния вносител.

При желание от Ваша страна съм готов по-подробно да изложа мотивите си за това предложение.

Всички публикации

"Bg Север" - Новини на часа. Информационен сайт, новини от Плевен и региона, анализи, коментари, рубрики, информация