film izle

Ученици и граждани се запознаха с работата на Административния съд в Плевен

Днес, 11.06.2018 г., от 13 до 16 часа в Административния съд в Плевен се проведе „Ден на отворени врати”.
В 13:10 часа граждани и ученици от 11-в и 11 -г клас на ДФСГ „ИНТЕЛЕКТ” гр. Плевен, бяха посрещнати в сградата на съда от Полина Богданова – Кучева – административен ръководител – председател на Административен съд гр. Плевен и Симеон Кънев – съдебен администратор.
Габриела Дундакова от 11-б клас и Фулден Салимова от 11-в клас представиха работата на съдиите и съдебните служители, с която са запознаха предварително в рамките на инициативата „Икономист за един ден“.
Кратка презентация на Председателя запозна гостите с историята, структурата и функционирането на Административен съд гр. Плевен, като бяха представени и аспекти от работата на съдиите, съдебните служители и служби.
Учениците от 11-в и 11-г клас на ДФСГ Интелект бяха поздравени с празника на икономиста 11 юни от г-н Симеон Кънев – съдебен администратор.
Елица Маринова, съдебен заседател в Районен съд София, запозна присъстващите със случаи, в които непълнолетни са подведени под съдебна отговорност.
В съдебна зала № 1 на Административен съд гр. Плевен от 14:00 часа, се представи публично разпределение на съдебните дела на принципа на случайния подбор. Всички присъстващи имаха възможност да зададат въпросите си и да получат отговори в рамките на компетентността на Административен съд гр. Плевен.
Участниците в Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури” от 11-в и 11-г клас получиха своите удостоверения за учебната 2017/2018 г.
Гостите в Деня на отворените врати в Административен съд гр. Плевен имаха възможност да разгледат и изложба на архивни документи, съдържаща над 15 (петнадесет) архивни материала, свързани с правораздавателната дейност в Плевенска област и България през годините. Легализиран превод на документ от турски език, издаден през 1872 г., беше най-старият експонат в изложбата, също и две книги с решения на Върховния касационен съд от 1892 и 1893 години. Нотариален акт за собственост от 1943г. Образци от таксови марки ползвани в периода 1879 – 2000 г. и други архивни документи и закони ползвани от съдебната система.
Инициативата „Ден на отворени врати” се организира и провежда за поредна година от Административен съд гр. Плевен, с амбицията това събитие да стане традиционно и е насочена към популяризиране дейността на съда, повишаване правната култура на гражданите, както и към повишаване на доверието на обществото в работата на съда.

За презентацията е нужен JavaScript.

Всички публикации

"Bg Север" - Новини на часа. Информационен сайт, новини от Плевен и региона, анализи, коментари, рубрики, информация