film izle

823 лв. е средната работна заплата в Плевенско през първото тримесечие

Най-много са наетите лица в „Преработваща промишленост”, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети”, „Хуманно здравеопазване и социална работа” и „Образование”

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово или служебно правоотношение в област Плевен към края на март 2018 г. се увеличават с 1.1% спрямо края на декември 2017 г., като достигат 58.2 хиляди. Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2017 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности: „Строителство” – с 10.3%, „Хотелиерство и ресторантьорство” – с 7.5%, „Култура, спорт и развлечения” – с 6.5%, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – с 5.8% и „Транспорт; складиране и пощи” – с 5.6%. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти: далекосъобщения“ – с 23.4%, и „Операции с недвижими имоти“ – с 17.6%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности през първото тримесечие на 2018 г. най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” – 28.5%, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – 17.1%, „Хуманно здравеопазване и социална работа” – 10.2% и „Образование” – 9.9%.

В края на март 2018 г. наетите лица по трудово или служебно правоотношение в област Плевен са с 0.2% или с 0.1 хил. по-малко в сравнение със същия период на предходната година, като най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности, „Преработваща промишленост ” – с 0.6 хил., „Административни и спомагателни дейности“ и „Образование” – с по 0.2 хиляди. Най-голямо увеличение на наетите лица в края на март 2018 г. спрямо края на март 2017 г. има в икономическа дейност „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети”- с 0,8 хил, „Държавно управление” и „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с по 0.2 хил. и „Селско, горско и рибно стопанство“ – с по 0.1 хиляди.

Средната брутна месечна работна заплата за януари 2018 г. е 836 лв., за февруари – 804 лв. и за март – 829 лева.

Фиг. 1. Средна работна заплата общо за област Плевен по месеци

През първото тримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата за област Плевен е 823 лв. и е по-малка спрямо четвъртото тримесечие на 2017 г. – с 3.2%. За обществения сектор средната месечна работна заплата е 933 лв., а за частния – 776 лева.

През първото тримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата за област Плевен нараства с 5.0% в сравнение с първото тримесечие на 2017 г., като най-голямо е увеличението в икономическите дейности „Култура, спорт и развлечения” – с 15.4%, „Професионални дейности и научни изследвания” – с 14.5% и „Образование” – с 13.0%.

Всички публикации

"Bg Север" - Новини на часа. Информационен сайт, новини от Плевен и региона, анализи, коментари, рубрики, информация