film izle

Нов проект за 700 000 лева ще реализира областната управа в парк „Kайлъка“

От началото на годината специалистите от областната управа в Плевен подготвят реализирането на мащабен инвестиционен проект в парк „Кайлъка”. Това обяви на пресконференция днес експертът в областната администрация Александър Костов. Той уточни, че основните дейности в проекта са извършването на санитарна сеч на единични дървета, изсичане на храсти за подмладяване и формиране на корона, подравняване и оформяне на терени и тяхното затревяване. Ландшафният проект предвижда и паркоустройствени решения като възстановяване на постоянна паркова изложба за цветя, експозиция на групи от рози, кътове с крайводна и водна растителност и изграждане на екомаршрут. Ландшафно-устройственият план обхваща и обновяване на съществуващата алейната мрежа, както и изграждане на нови трасета. Проектът предвижда и нови подходи към паметника на ген. Иван Винаров и ресторант „Караджейката”. Общата стойност на проекта е близо 700 хиляди лева.

Според областният управител Мирослав Петров изготвянето на този проект е единственият формален повод за осигуряване на някакви финансови средства за „Кайлъка”.

„Аз съм убеден, че принципно „Кайлъка” има нужда от много повече и много по-атрактивни неща, които са видими. Но в крайна сметка това е програмата, по която ние можем да намерим някакво финансиране. Преди тази програма няколко пъти имахме срещи с представители на МОСВ, кандидатствахме по друга програма за трансгранично сътрудничество, но тя не беше одобрена.”

Според Мирослав Петров се очаква до септември проектът да бъде одобрен и да започне изпълнението му. Той уточни, че част от средствата ще бъдат осигурени директно от Министерския съвет. Областният управител призна обаче, че това в крайна сметка е „работа на парче” и за пълното възстановяване и стопанисване на „Кайлъка” по най-добрия начин е необходимо създаване на специализирано стопанско предприятие, което да се грижи за парка. В приетия още през 2009 година План за управление на парк „Кайлъка” има точка, която предвижда изграждане на специална административна структура, която да управлява, поддържа и развива парковата зона, но такова звено все още не е създадено и дейностите по стопанисване и управление се извършват пряко от областната администрация.

Всички публикации

"Bg Север" - Новини на часа. Информационен сайт, новини от Плевен и региона, анализи, коментари, рубрики, информация