film izle

Изложба с избрани творби на Георги Машев от днес в галерия „Бешков“

Изложба с избрани творби на Георги Машев (1887-1946) ще бъде открита днес,  11 юли, от 17 ч. в ХГ „Илия Бешков“. Творбите са предоставени от ХГ „Станислав Доспевски“ – гр. Пазарджик.  От плевенската галерия предоставиха малка част от текстовете на изкуствоведите Ани Стойкова и Владимир Харбалиев по повод 130-та годишнина от рождението на художника. Ще имате възможност да ги прочетете изцяло в залите, докато гледате платната и рисунките на един невероятен български художник. 

РИСУНКА И ГРАФИКА


Последовател на идеите на символизма, творил в периода между двете световни войни (1910-1940), Георги Машев ни е оставил над 200 рисунки и карикатури. Днес е достъпен неголям, но достатъчен за бъдещо задълбочено изследване брой от тях.
Още от първите художествени изложби до последните му изяви, рисунките на Машев присъстват като самостоятелни творби. Сред тях са портрети на сестрите му Анна и Евгения, изпълнени с креда, сангин и въглен, портрет на поета символист Николай Хрелков с молив и други. Предимно идеен, символизмът позволява на автори като Машев да експериментират в различни стилови направления. Затова не е чудно, че сецесионът – доминиращият пластичен език на 20-те години на 20-и век в българското изобразително изкуство, също има допирни точки с реалистичното изкуство на Георги Машев. Рисунките на историческа тематика също са вдъхновени от това време. Те впечатляват с реалистичната трактовка на фигурите и с по-различния подход.

Реалистично до маниерност са разработени и фигуралните композиции с цветни моливи на приказна и фантастична тематика, като „Хитър Петър и Настрадин Ходжа”, „Съревнование”, „ Адам и Ева”„Оста Рим-Берлин-Токио”, „Тъмните сили на войната”. Вероятно тези работи не са били самостойни творби, а предназначени за илюстриране на български книжни издания. Близките му контакти с поетите символисти Димчо Дебелянов и Димитър Подвързачов, Николай Хрелков, както и рисунките, които ни е оставил, говорят за тази дейност – характерна за повечето автори от периода. На кои литературни произведения е бил художник нямаме точни сведения. Знаем само, че е работил заедно с творци като Борис Денев и Никола Кожухаров….“

(Ани Стойкова)

ЖИВОПИС, ПРЕОСМИСЛЯЩА И ДИКТУВАЩА ЖИВОТА

В съвременните монографии, текстове и статии за Г. Машев се твърди, че художникът е недооценен или забравен от нас. Това е неоснователно, защото живописта му винаги е била ценена. В периода на социалистическия реализъм е официално отхвърлен като упадъчен художник, но никога не е бил забравян от интелигентната публика и духовния елит в страната. Той е уважаван автор и творец. Живописта на Г. Машев е пример за това, че едно изкуство е голямо, когато е изстрадано истински…“

(Вл. Харбалиев)

Всички публикации

"Bg Север" - Новини на часа. Информационен сайт, новини от Плевен и региона, анализи, коментари, рубрики, информация