film izle

НАП Плевен продава апартамент

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ  на 17.08.2018г., от 10:00 ч. на следния недвижим имот:

АПАРТАМЕНТ, площ по док. – 120.00 кв. м., с таван и маза , находящ се на ул. „Иван Вазов“, No 38, ет.3, ап.3, гр. Плевен и поземлен имот – 1/3 ид.ч от целият с площ 357 кв.м., а именно площ по док. – 119.00 кв. м., находящ се в гр.Плевен, ул. „Иван Вазов“ № 38.

Обща първоначална цена на групата: 102 000.00 лв. /сто и две хиляди лева/   

Огледът на имотите ще се извършва всеки присъствен ден от от 03.08.2018 г. до 13.08.2018г., от 09:00 ч. до 17:00 ч., по адреса на местонахождение на имота гр. Плевен, ул. „Иван Вазов“ №38.

Условията и правилата за провеждане на търга, както и списък на вещите с тяхното описание и продажна цена са на разположение в сградата на ТД, гр. Велико Търново Офис гр. Плевен и на страницата на НАП в ИНТЕРНЕТ на адрес: www.nap.bg

 

За контакти: телефон  (064) 898-422 – Милена Тончева

Eл. адрес m.toncheva@ro15.nra.bg

 

Всички публикации

"Bg Север" - Новини на часа. Информационен сайт, новини от Плевен и региона, анализи, коментари, рубрики, информация