film izle

Проект „Предприемачеството – религия на 21 век” стартира в Северозападна България

Нов проект „Предприемачеството – религия на 21 век” по Европейската програма „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020 – Подкрепа за предприемачество” ще стартира своята дейност в Плевен от месец септември. Това съобщи на встъпителна пресконференция в клуба на БТА Силвана Недкова от фирма „Сивани” ООД, която е партньор по проекта. Целта е да се обхванат както безработни, така и заети лица, които имат намерение да развият собствен бизнес и ще получат безплатни консултации и обучение с помощта на бенефициента по проекта – Адвокатско дружество „Петранов, Недков и партньори”. Участниците ще се обучават да разработват бизнес планове, да правят анализи и съответни стратегии на бизнеса, които в последствие ще доразвият и ще кандидатстват в различни програми – европейски или други донорски програми за субсидиране на бизнеса за получаване на безвъзмездни средства. Хората ще бъдат подпомагани да търсят и намерят своите ниши и да създават фирми, които те ще развиват с бизнес-идеите, които имат и съответно ще кандидатстват по оперативните програми.

Обучението ще бъде в рамките на един месец – 120 учебни часа, и ще протече по точно определена програма, насочена изцяло към развитието на бизнеса. Освен в Плевен, обучението ще се провежда в изнесени офиси в Ловеч, Видин, Враца и Монтана. За Плевен учебните часове ще се провеждат основно в приемната на проекта на улица „Дойран” 138, 5 етаж /бившия Дом на модата/. Обучението ще се извършва в малки групи – между 5 и 10 човека. Те няма да бъдат задължавани да разкриват собствени фирми, а на тези, които решат да сторят това, ще им бъде съдействано да разкрият търговско дружество безплатно за сметка на проекта и ще бъдат насочени, съобразно техните желания, в конкретна оперативна програма, където да подадат своите проекти.

Общо 16 теми включва обучението по проекта, като водещите са икономически, има и правни, които са насочени към стартирането на малък бизнес. Целта е да могат да се изготвят бизнес стратегии, бизнес планове и бюджети. Всички консултации са индивидуални и се дават когато съответното лице е решило с какъв точно бизнес ще се занимава.

В рамките на проекта е заложено да бъдат обучени и консултирани минимум 240 лица от целия Северозападен район, които в края на обучението ще получат удостоверение за „сътрудник – малък и среден бизнес”.

Всички публикации

"Bg Север" - Новини на часа. Информационен сайт, новини от Плевен и региона, анализи, коментари, рубрики, информация