film izle
11 септември 2018, 16:11 няма коментари

Област Плевен с най-много лекари на глава от населението

В края на 2017 г. на основен трудов договор в лечебните и здравните заведения в областта практикуват 1 459 лекари. Лекарите по дентална медицина са 195. Медицинските специалисти по здравни грижи са 2 146, от тях 1 421 са медицински сестри.

Към 31.12.2017 г. разпределението на практикуващите лекари по пол и възраст е следното:

  • Мъже са 636 (43.6%), жени – 823 (56.4%).
  • Най-голям е делът на лекарите във възрастовата група 55 – 64 години – 519, или 35.6%.
  • Младите практикуващи лекари на възраст до 35 години са 213, или 14.6%, а най-възрастните (на 65 и повече години) – 141, или 9.6%.

В структурата на лекарите по специалности в края на 2017 г. най-голям е делът на общопрактикуващите лекари – 218 или 14.9% от всички практикуващи лекари в областта, следвани от: Спешна медицина – 105, или 7.2%, Акушерство и гинекология – 84, или 5.8%, Анестезиология и интензивно лечение – 81, или 5.6%, Кардиология – 77, или 5.3% , Педиатрия – 73, или 5.0% и Хирургия – 55, или 3.8%.

Осигуреността с лекари в края на 2017 г. общо за страната е 42.7 на 10 000 души от населението, а с лекари по дентална медицина – 11.9 на 10 000 души от населението. Стойности над този за страната има показателят в областите Плевен (59.7 на 10 000 души от населението), Пловдив (51.4), София (столица) (51.0), Варна (49.8) и Стара Загора (43.4). Най-нисък е показателят за областите Кърджали (26.4 на 10 000 души от населението), Добрич (27.2) и Перник (27.3).

Осигуреността с общопрактикуващи лекари за страната е 6.4 на 10 000 души от населението.

Най-висок е показателят за областите Плевен (8.9 на 10 000 души), Видин (8.6), Монтана (8.2), Добрич (7.6) и Ловеч (7.5). Най-ниска е осигуреността на населението с общопрактикуващи лекари в областите Кърджали (4.0 на 10 000 души от населението), Разград (4.7) и Търговище (4.9).

Осигуреността с лекари по дентална медицина за област Плевен е 8.0 на 10 000 души от населението.

Най-висок е показателят за областите Пловдив (18.4 на 10 000 души), София (столица) (16.8), Перник (13.6) и Варна (13.5). Най-ниска е осигуреността на населението с лекари по дентална медицина в областите Търговище (6.0), Силистра (7.0), Сливен и Разград (по 7.1 на 10 000 души от населението).

Всички публикации

"Bg Север" - Новини на часа. Информационен сайт, новини от Плевен и региона, анализи, коментари, рубрики, информация