film izle

1922 първокласници ще прекрачат прага на родното училище тази година

През учебната 2017/2018 година в област Плевен те са били 2202, намаляват и децата, подлежащи на задължителна предучилищна подготовка

По данни от детските градини и училищата, за учебната 2018/2019 година в подготвителни групи са записани 1 730 петгодишни деца и 1 622 шестгодишни. Броят на сформираните групи за децата на 5 и 6 години е 235, като от тях 120 са самостоятелни едновъзрастови за деца на 5 и за деца на 6 години, а останалите са смесени. Това съобщават от Регионалното управление на образованието.

Приемът на деца в детските градини е целогодишен, така че броят на децата може да се променя до началото на учебната 2018/2019 година и през цялата година. Целта е да бъдат обхванати всички деца, подлежащи на задължителна предучилищна подготовка, за което има създадени условия, осигурени места и достъп в детските градини и в подготвителните групи към училищата във всяка община в област Плевен.

Отчита се намаляване броя на децата, подлежащи на задължителна предучилищна подготовка, които са записани в подготвителните групи към детските градини и училищата за новата учебна 2018/2019 година. Причините са комплексни – демографски, свързани с намаляване броя на децата, родени през съответните години, някъде и миграционни – заминаване на родителите в чужбина или в други райони на страната. Например, през учебната 2017/2018 година поради заминаване в чужбина – 24 деца на 5-годишна възраст и 25 деца на 6-годишна възраст са напуснали предучилищното си образование в детските градини и в училищата с подготвителни групи в Плевенска област.

Записаните ученици в първи клас за 2018/2019 година е 1922, разпределени в 115 паралелки. Спрямо предходната година броят им е намалял, като за 2017/2018 броят на първокласниците е 2202, разпределени в 125 паралелки.

И през тази година има слети паралелки в някои от населените места, предвид по-малкия брой ученици, записани за първи клас.

Всички публикации

"Bg Север" - Новини на часа. Информационен сайт, новини от Плевен и региона, анализи, коментари, рубрики, информация