film izle
12 септември 2018, 9:54 1 коментар

Плевен е на 18-то място в страната по средна работна заплата

Средно 862 лв. на месец взимат плевенчани, сочи статистиката

През второто тримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата за област Плевен е 862 лв. и нараства спрямо първото тримесечие на 2018 г. – с 4.7%. Това сочат данните на Националния статистически институт (НСИ). За обществения сектор средната месечна работна заплата е 977 лв., а за частния – 812 лева.
През второто тримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата за област Плевен нараства с 5.3% в сравнение с второто тримесечие на 2017 г., като най-голямо е увеличението в икономическите дейности „Селско, горско и рибно стопанство” – с 18.3%, „Култура, спорт и развлечения” – с 15.5% и „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване” – с 15.1%.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през второто тримесечие на 2018 г. в обществения сектор нараства с 9.8%, а в частния сектор – с 3.0%.
Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през второто тримесечие на 2018 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в следните икономически дейности:
„Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива” – 1 398лв.;
„Селско, горско и рибно стопанство” – 1 195 лв.;
„Финансови и застрахователни дейности” – 1 139 лв.;
„Хуманно здравеопазване и социална работа” – 1 093 лв.;
„Държавно управление” – 1 075лв.;
„Образование” – 1 014лв.
В сравнение с останалите области на страната през второто тримесечие област Плевен е на 18 -то място по показател средна работна заплата. Най-висока работна заплата получават наетите в областите София (столица) – 1 518 лв., София – 1 118 лв., Стара Загора – 1 101 лв. и Варна – 1 060 лева.

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово или служебно правоотношение в област Плевен към края на юни 2018 г. се увеличават с 0.2% спрямо края на март 2018 г., като достигат 58.3 хиляди. Спрямо края на първото тримесечие на 2018 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности: „Административни и спомагателни дейности” – с 14.3%, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти: далекосъобщения” – с 11.8%, „Строителство” – с 11.5%, „Хотелиерство и ресторантьорство” – със 7.4% и „Селско, горско и рибно стопанство” – с 5.6%. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в „Други дейности“ – с 19.0%, и Транспорт, складиране и пощи“.

има 1 коментар
  1. Мендо каза:

    Едни ядат зеле, други свинско. Средно – свинско със зеле.

Всички публикации

"Bg Север" - Новини на часа. Информационен сайт, новини от Плевен и региона, анализи, коментари, рубрики, информация