Бизнесът и образованието отново намериха пресечни точки

Дуалното обучение в ПГ по механоелектротехника намира все повече привърженици

Партньорска среща във връзка с дуалното обучение в ПГ по механоелектротехника – Плевен, се проведе в първия учебен ден. За ползите, перспективите и очакванията си поговориха представителите на всички страни в проекта – ръководството на училището в лицето на иннж. Цветелина Стойкова, зам.-директора Емил Тодоров и координатора Ирина Людиева, преподаватели, представители на бизнеса, родители.

Всички бяха категорични за ползите на дуалното обучение, а именно образованието да отговаря на нуждите на бизнеса и бизнесът да намира своите кадри сред младите специалисти. Дълги години тази нишка е била прекъсната, а в момента в някои от фирмите се наблюдава застаряващ състав, което в най-близко време ще доведе до глад за кадри. Възможността наученото в училище да се приложи веднага в практиката допълнително мотивира учениците, сочат наблюденията на преподаватели и бизнес-партньори.

Въпреки че проектът „Домино” приключва, развитието на дуалното обучение продължава, като минава на втори етап, в който Министерството вече до голяма степен ще поема организационни и финансови въпроси, свързани с това образование, подчерта Людиева. Тя допълни, че отново има прием в дуалната форма на 8 деца „Машинни системи с ЦПУ”. „Увеличават се бройките ученици, тъй като намираме нови фирми и оставаме много добре да си партнираме с бизнеса. За нас той е изключителен важен“, категорична бе преподавателката. Фирмите, с които до момента има подписани договори, са ЧЕЗ Електроразпределение, електротехническата фирма ACDC , Метални конструкции – Плевен, „Ваптех“ ЕООД.

Учебната година започна с настроение и надежди в ПГ по механоелектротехника в Плевен