Най-добрите европейски практики в пътната безопасност представят на конференция на 10 октомври

Институтът за пътна безопасност организира международна конференция на тема: „Пътната безопасност – елемент от националната сигурност“

Конференцията ще се проведе на 10 октомври 2018 от 9:00 часа в зала “Витоша” на Интер Експо Център гр. София и на нея ще бъдат представени най-добрите практики на водещи в тази сфера европейски страни и ще бъдат разгледани общата организационна рамка, стратегиите, концепциите и целите на пътната безопасност.

Ще вземат участие международни организации, които ще посочат работещите решения и най-добрите механизми за управление на безопасността по пътищата.

За желаещите да присъстват: e-mail: ptp2017.bg@gmail.com; тел: 0878777838

Програма на конференцията

 • 9:00 – 9:45 акредитиране на участниците
 • 9:45 – 12:00 Блок 1: Ефективни модели по пътната безопасност в Европа
 • 12:00 – 13:45 правостоящ работен обяд (неформална дискусия)
 • 13:45 – 15:15 Блок 2: Програми по безопасността на движението в Европа и обучението на шофьорите
 • 9:45 – 9:55 проф. д-р Любен Тотев, България, председател на Съвета на ректорите на висшите училища в България
  Откриване на конференцията
 • 9:55 – 10:10 инж. д-р Богдан Милчев, България, член на УС на Института за пътна безопасност ИПБ
  Позиция на ИПБ относно нов държавен орган за единна и координирана държавна политика по безопасността на движението по пътищата

Блок 1: Ефективни модели по пътната безопасност в Европа

 • 10:10 – 10:35 Stevan SKELEDZIC, Швейцария, ръководител на отдел по пътна безопасност в кантон Цюрих
  Споделен опит от Швейцария. Организация и структура по провеждането на политика по безопасността на движението, Виа Сикура, приложение (одит по пътна безопасност)
 • 10:35 – 11:00 Kalle PARKKARI, Финландия, Road safety work of the Finnish insurers
  Споделен опит от Финландия
 • 11:00 – 11:25 Rickard Cosini, Швеция, The National Society for Road Safety
  Визия Нула, споделен опит от Швеция
 • 11:25 – 11:45 Иван Белопитов, Швейцария, инженер по транспорта
  Споделен опит на специалист от Швейцария. Процеси за гарантиране на безопасността на движението при планирането и проектирането на инфрастуктурни обекти вкл. одити. Примери от практиката.
 • 11:45 – 12:00 Представител на правителството.
  Решение на правителството за нов единен орган – Какво да се направи по-нататък? Цели и първи задачи.
  Закриване на блок 1 от модератора. Заключение
 • 12:00 – 13:45 Обяд, неформална дискусия

Блок 2: Програми по безопасността на движението в Европа и обучението на шофьорите

 • 13:45 – 14:05 Jeannot MERSCH, Белгия, FEVR, Гласът на жертвите, Европейска федерация на жертвите от пътни катастрофи
  Европейски проекти
 • 14:05 – 14:30 Jörg-Michael SATZ, Германия, Moving
  Споделен опит по обучението на шофьорите
 • 14:30 – 14:55 Gerhard von BRESSENSDORF, Германия, председател на федералното сдружение на инструкторите по шофиране в Германия
  Споделен опит по обучението на шофьорите
 • 14:55 – 15:15 Време за задаване на въпроси и закриване на конференцията
%d bloggers like this: