film izle
11 октомври 2018, 18:12 няма коментари

Плевенският зрител предпочита театралните представления по произведения на български автори

Средният брой посетители на едно представление в плевенските театри през 2017 г. е 122 души при средно 145 за страната

През 2017 г. в културните институти, развиващи театрални изкуства на територията на област Плевен, са организирани общо 315 представления, които са посетени от 38.6 хил. зрители. Това сочи справка на Националния статистически институт. В сравнение с 2016 г. броят на представленията нараства с 12.9%, а този на посетителите с 9.0%. Средният брой посетители на едно представление в Плевенските театри е 122 души при средно 145 за страната. През 2016 г. равнището на показателя за страната е било малко по-високо (151), а картината за областта е била по-благоприятна: средно 127 души на едно представление. Средният брой посетители на един театър за 2017 г. е 39 хил. при 35 хил. за предходната година. Значително по-голям интерес зрителите проявяват към представленията по произведения на български автори: средната посещаемост на едно представление е 128 души, а по творби на чужди автори има по-малко посетители на спектакли – 117 посетители. През 2016 г. посещаемостта при представления на чужди автори е била 107, а при български творци – 135 посетители. В национален мащаб през 2017 г. средната посещаемост на едно представление по чуждестранни автори е 170 души, докато при българските е 118 души.

Общият брой на постановките за 2017 г. е 21. Преобладават постановките от български автори – 11. През 2016 г. постановките са били повече – 19, като и броят на поставените за първи път творби е по-голям. През 2017 г. близо 1/3 от всички представления по чуждестранни творби са от руски автори.

През 2017 г. в област Плевен развиват дейност 2 музикални колектива. В сравнение с предходната година представленията на тези колективи намаляват с 0.9%, а посещенията – с 2.0%.

Развитието и насърчаването на културата, най-вече в областта на опазване културното наследство и стимулиране на иновативни политики в тази посока, е от съществено значение за поддържането на добра и динамична жизнена среда. Статистическите изследвания на НСИ осигуряват информация за дейността на културните институции в страната. Основните показатели и обхвата на изследванията са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

Дейността на сценичните изкуства е предмет на отделно годишно изследване. Единици на наблюдение са театрите, оперите, оперетите, цирковете, музикалните колективи, дружества и сдружения, които са организирали и провели рецитали и концерти (естрадни, фолклорни, симфонични, камерни, хорови, на духови оркестри, смесени и други). Тяхната дейност обхваща следните основни характеристики: сцените, местата, представленията, посетителите, постановките по националност на автора, в т.ч. нови постановки.

Всички публикации

"Bg Север" - Новини на часа. Информационен сайт, новини от Плевен и региона, анализи, коментари, рубрики, информация