film izle
12 октомври 2018, 7:31 няма коментари

Две библиотеки и три кина функционират в Плевенско през 2017 година

Две библиотеки и три кина функционират в Плевенска област през 2017 година, сочи справка на Националния статистически институт.

През 2017 г. в област Плевен функционират 2 библиотеки с библиотечен фонд над 200 хил. библиотечни документа: книги, продължаващи издания – вестници, списания, бюлетини и други. Библиотечният фонд в област Плевен през 2017 г. се състои от 703.8 хил. библиотечни документа, като 86.6% (609.5 хил.) е зает от книги. Регистрираните читатели са 4 895, което е с 5.5% по-малко в сравнение с предходната година. Посещенията в библиотеката намаляват с 1.7% и достигат 77.8 хиляди през 2017 година. Увеличава се заетият библиотечен фонд средно на един читател от 30 броя през 2016 г. на 32 броя през 2017 година.

В края на 2017 г. кината в област Плевен са 3, а киноекраните – 6.

В края на 2017 г.  в област Плевен кинопрожекциите регистрират ръст от 9.5%, докато посещенията намаляват с 1.2% в сравнение с предходната година. През 2017 г. са прожектирани 177 филма, които според националността им се разпределят, както следва: 136 – американски, 27 – европейски и 14 – български.

Развитието и насърчаването на културата, най-вече в областта на опазване културното наследство и стимулиране на иновативни политики в тази посока, е от съществено значение за поддържането на добра и динамична жизнена среда. Статистическите изследвания на НСИ осигуряват информация за дейността на културните институции в страната. Основните показатели и обхвата на изследванията са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

Предмет на годишно статистическо наблюдение е и дейността на библиотеките с библиотечен фонд над 200 хиляди единици. Тяхната дейност обхваща следните основни характеристики: библиотечен фонд (книги, продължаващи издания и други библиотечни документи), читатели, посещения, зает библиотечен фонд, персонал, приходи и разходи, компютри, площ на библиотеките.

Дейността на кината се обхваща чрез следните основни характеристики: места, екрани, прожекции, зрители. Не се наблюдават киноклубовете и подвижните кина.

Всички публикации

"Bg Север" - Новини на часа. Информационен сайт, новини от Плевен и региона, анализи, коментари, рубрики, информация