film izle
12 октомври 2018, 12:08 няма коментари

238 книги с тираж 39 хиляди са издадени в област Плевен през 2017 г.

Националният статистически институт ежегодно публикува данни за издадените книги и брошури, продължаващите издания (вестници, списания, бюлетини и периодични сборници), както и за електронните публикации. Източник на информацията е Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий”, като основните показатели са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

През 2017 година в област Плевен са издадени:

  • 238 книги с годишен тираж 39 хиляди
  • 17 брошури с годишен тираж 2 хиляди
  • 6 регионални вестника с годишен тираж 703 хил. и еднократен тираж 5 хиляди.

В сравнение с предходната година се увеличава, както броят на издадените в областта книги и брошури, така и средният им тираж. Броят на книгите се увеличава със 129 броя – 118.3%, а средният им тираж – с 11.6%, и достига 164 броя.

В сравнение с 2016 г. броят на брошурите се увеличава с 8 заглавия, а средният им тираж намалява с 30.

Фиг. 1. Издадени книги и брошури и среден тираж на една книга и брошура в област Плевен през периода 2006 – 2017 година    

През 2017 г. в област Плевен са издадени 6 вестника с годишен тираж 703 хиляди. Спрямо предходната година издадените вестници се намаляват с 1 брой, а тиражът  със 101 хиляди.

Изследването на издателската дейност се провежда годишно и обхваща дейността на държавните и частните издателства и редакции. Данните се предоставят на НСИ от Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий” (всички депозирани издания за годината).

В броя на книгите и брошурите не се включват изданията с тясно ведомствено предназначение, с временен и рекламен характер, с тираж по-нисък от 100 екземпляра и обем по-малък от четири страници.

 

Всички публикации

"Bg Север" - Новини на часа. Информационен сайт, новини от Плевен и региона, анализи, коментари, рубрики, информация