ПГПЧЕ – Плевен се включи в европейската инициатива „Дни на еразъм“

На 12 и 13 октомври 2018 г., Европейската комисия организира инициативата „Дни на Еразъм“ (ErasmusDays), с която да отбележи огромното положително въздействие на Програма „Еразъм+“, едновременно във всички държави по света, легитимни за участие в Програмата.
Целта на събитието е да представи европейските ценности, ползите от образователната мобилност, положителното въздействие на проектните резултати и значението на програма „Еразъм+“ в рамките на тези предварително определени дни, така че да бъдат видни и достъпни за гражданите, бизнеса, медиите и отговорните за формирането на политиките в сферата.
Инициативата се провежда под патронажа на президента на европейския парламент Антонио Таяни и европейския комисар по образованието, културата, младежта и спорта Тибор Наврачич.

Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици – гр. Плевен се включи в тази европейска инициативата с организиране на изложба с фотоси от проведени срещи, изработени продукти и спечелени награди по проекти към програма „Коменски” и по програма „Еразъм+”, в които училището има престижен опит и богат принос. Само за 2018 година училището има три спечелени проекта по тази програма: проект на френски език „VERT – доброволчество, ангажираност, отговорност, споделяне на добри практики” – КА 2 стратегическо партньорство между училища; проект по KA 1 – квалификация на педагогически специалисти „Иновации и творчество за по-добро бъдеще” и проект на английски език „Да бъдем Европейци” по КА2 – обмен между училища.
Инициативата „Дни на Еразъм“ беше отбелязана и от партньорите по проект „VERT” на втората транснационална среща в гр. Палестрина, Италия, в която взеха участие г-жа Грета Димова – заместник-директор по учебната дейност и координатор на проекта и г-жа Таня Илиева – учител по философия на френски език в ПГПЧЕ – гр. Плевен.
Недвусмислено е мнението, че участието в проекти по Еразъм+ аргументирано се създава интерес у учениците към чуждия език и култура, към сентенцията, че езикът е феномен без граници и е основа на съвременното глобализиращо се общество. Създават се и трайни мотиви за задълбочено познаване и изучаване на различното чрез съпоставяне, което възпитава и създава условия за делова и хуманна атмосфера на откритост и гласност.
Постига се и по-добро сътрудничество между ученици и учители чрез използване на иновативната ИКТ методика за начини на по-ефективно овладяване на лексикалния запас, на съвременни методи за структуриране на писмени задачи, за нов подход към овладяване техниката на говорене на чужд език, на практични идеи за използване на Интернет и образователни платформи за самостоятелно и дистанционно обучение.
Чрез дейностите по различните проекти училището стана образователен център за използване на съвременни ИКТ методи на активно учене и притегателен център като възпитателна институция, която провежда европейска политика в сферата на интеркултурното развитие, още повече имайки статут на училище – европейски посланик.

%d bloggers like this: