film izle

ДГ „Слънце” – град Левски, с отличие от Национален конкурс за добър педагогически опит

Севдие Алиева – учител от ДГ „Слънце”, гр. Левски представи добър педагогически опит в областта на образователната интеграция пред широката аудитория на Националната научно-практическа конференция „Добри педагогически практики в прилагането на образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства” във Велинград.

Открита практика пред родители „Да играем на сезони” е номинирана и отличена от престижно академично жури в състав: доц. д-р Емил Бузов – директор на Педагогически колеж – Плевен; доц. д-р. Йосив Нунев; проф. Пламен Макариев и проф. д-р Янка Тоцева.

В постерната сесия всеки участник имаше възможност да сподели ключови постижения, иновативни моменти и предпоставки за устойчивост и мултиплициране на авторската си практиката, споделя Севдие Алиева. Представените добри практики ще бъдат публикувани в електронен сборник в сайта на МОН в раздел „Добри практики за образователна интеграция“.

Националната научно-практическа конференция се проведе от 10 до 12 октомври във Велинград. Открита е от зам.-министъра на образованието Деница Сачева и д.ик.н. Янка Такева – председател на СБУ.

Във форума са участвали представители на националната и местната власт, неправителствени организации, представители на РУО на МОН и водещи експерти от МОН, директори, учители и други педагогически специалисти, работещи по темата за интеркултурното образование.

За презентацията е нужен JavaScript.

 

Всички публикации

"Bg Север" - Новини на часа. Информационен сайт, новини от Плевен и региона, анализи, коментари, рубрики, информация