film izle

Откриват факултет „Фармация“ към Медицинския университет в Плевен

Празникът на МУ-Плевен продължава днес, в Деня на народните будители, от 10,30 часа, с официално откриване на факултет „Фармация“ с тържествен водосвет и церемония по удостояване с плакети на преподаватели, израснали академично през изминалата една година чрез придобиване на нови академични степени и длъжности. Факултетът по Фармация е разкрит с Решение на Народното събрание от 30 март 2016 г. в структурата на Медицински университет – Плевен. С това става факт постигането на най-високата стратегическа цел на Ръководството на висшето училище – разкриване на четвърто основно звено в структурата на университета след факултетите по медицина, обществено здраве и здравни грижи. МУ-Плевен стартира с първия прием от 30 студенти по държавна поръчка за специалност „Фармация“ от академичната 2016/2017 година. Днес във факултета се обучават общо 134 студенти по Фармация, бъдещи магистър-фармацевти.

На тържествената церемония на празника в зала „Амброаз Паре“ на Телекомуникационния център ректорът проф. д-р Славчо Томов ще удостои с плакети на университета 28 преподаватели, израснали в академичното си развитие през посладната година. Общият брой на защитилите образователно-научна степен „доктор“ е 13; на придобилите научна степен „доктор на науките“ –2; на заелите академичните длъжности „гл. асистент“ – 12; „доцент“ – 12 и „професор“ – 4.

Медицинският университет в Плевен отбелязва празника си с три тържествени събития

Всички публикации

"Bg Север" - Новини на часа. Информационен сайт, новини от Плевен и региона, анализи, коментари, рубрики, информация